Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Helse-nyvinning tatt godt imot

Den nye funksjonen for kommunale hjemmetjenester på Helsenorge.no faller i smak i Åsane.

(17.01.2018)

Først ute med elektroniske nøkler

Hjemmesykepleien i Åsane har nå gjennomført et pilotprosjekt der 182 brukere har fått elektroniske låser.

(15.01.2018)

Studenter kartlegger journalføring

Fire studenter samarbeider med Bergen kommune for å definere hva som skal dokumenteres i journalføring i bofelleskap for utviklingshemmede.

(10.01.2018)

Hjelpemiddelhuset flytter fra Melkeplassen til Kokstad

Hjelpemiddelhuset vil være i full drift på Kokstad fra 8. januar.

(20.12.2017)

Seks Smart omsorg-prosjekter går inn i driften

Hele seks prosjekter avsluttes og implementeres i tjenestene ved årsskiftet.

(18.12.2017)

Dine helseopplysninger på helsenorge.no

Se din kjernejournal og undersøk om reseptene dine er gyldige. Bergen kommune gjør flere av sine tjenester tilgjengelige på den nasjonale helseportalen helsenorge.no.

(04.12.2017)

Bedre pårørende-kontakt med postkasser

Brukermedvirkning er sentralt i Smart omsorg-programmet. Ett av tiltakene er postkasser på sykehjemmene, der pårørende kan gi tilbakemeldinger.

(21.11.2017)

Omsorgstjeneste i endring

Bergen kommune holder nå på med en omstilling av tjenestene til mennesker med utviklingshemming. Omstillingen er nødvendig for å møte fremtidens utfordringer og frigjøre ressurser til nye satsinger for utviklingshemmede.

(01.12.2017)

Blir kjent med alle behovene i bofellesskapene

Turnusprosjektet blir kjent med hver beboers unike behov før de foreslår endringer i bemanningen i bofellesskapene.

(24.11.2017)

Ny teknologi ga bedre nattesøvn

Bruk av kamerateknologi gjør at flere beboere på bofelleskap kan sove godt om natten.

(22.11.2017)

Bedre koordinering gir nye dagsenterplasser

Ved å la ansatte fra bofelleskap følge sine brukere til dagsenteret, har Tjønnen dagsenter fått plass til åtte nye brukere. Samtidig er den faglige kvaliteten på tilbudet styrket.

(17.11.2017)

Bergen vil ta frivilligheten opp et hakk

Bergen kommune starter arbeidet med en koblingstjeneste, der ressurser fra sivilsamfunnet kan fylle behov utover oppgaver som blir utført av det offentlige.

(02.11.2017)

Her passer de på 3000 bergensere

Katrin og Vibeke jobber i Bergen kommunes responssenter for trygghetsalarmer. Dersom en alarm blir utløst, er sykepleierne på tråden med én gang.

(01.11.2017)

Ny runde med nyskapning

Smart omsorg er for andre gang med og arrangerer Innovasjonscamp, denne gang under fanen Impact Challenge. Sponsorer er Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Kavlifondet og Sparebanken Vest.

(23.10.2017)

Nå får du brev fra pleie- og omsorgstjenestene elektronisk

Kommunikasjon fra pleie- og omsorgstjenestene i Bergen kommune vil bli sendt digitalt fra 16. oktober 2017.

(13.10.2017)