Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Lanserte Norges første helse-chatbot

På Den internasjonale kvinnedagen lanserte Kvinneklinikken chatboten Dina, for kvinner med svangerskapsdiabetes. Nyskapningen kan bli tatt i bruk også i andre deler av helsefeltet.

(12.03.2018)

Jannike gjør saksbehandling ute i felten

Nå kan ansatte i forvaltningen i Bergen kommune arbeide fra hvor som helst.

(26.02.2018)

René elsker å være sidemann i dagsenterbussen

Mange dagsenter i Bergen kommune har investert i egne busser. Det gir fleksibel transport og nye muligheter. For René er transportoppdragene en populær aktivitet i seg selv.

(12.02.2018)

Demonstrerte helseteknologi for statsråden

Walther Olsen åpnet hjemmet sitt for helsebyråd Rebekka Ljosland og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, for å demonstrere teknologiske nyvinninger.

(09.02.2018)

Idémyldring for god kommunikasjon

Smart omsorg skal smi helse- og omsorgstjenester for fremtiden. Torsdag holdt prosjektet idédugnad for å finne treffsikker kommunikasjon.

(29.01.2018)

Helse-nyvinning tatt godt imot

Den nye funksjonen for kommunale hjemmetjenester på Helsenorge.no faller i smak i Åsane.

(17.01.2018)

Først ute med elektroniske nøkler

Hjemmesykepleien i Åsane har nå gjennomført et pilotprosjekt der 182 brukere har fått elektroniske låser.

(15.01.2018)

Studenter kartlegger journalføring

Fire studenter samarbeider med Bergen kommune for å definere hva som skal dokumenteres i journalføring i bofelleskap for utviklingshemmede.

(10.01.2018)

Hjelpemiddelhuset flytter fra Melkeplassen til Kokstad

Hjelpemiddelhuset vil være i full drift på Kokstad fra 8. januar.

(20.12.2017)

Seks Smart omsorg-prosjekter går inn i driften

Hele seks prosjekter avsluttes og implementeres i tjenestene ved årsskiftet.

(18.12.2017)

Dine helseopplysninger på helsenorge.no

Se din kjernejournal og undersøk om reseptene dine er gyldige. Bergen kommune gjør flere av sine tjenester tilgjengelige på den nasjonale helseportalen helsenorge.no.

(04.12.2017)

Bedre pårørende-kontakt med postkasser

Brukermedvirkning er sentralt i Smart omsorg-programmet. Ett av tiltakene er postkasser på sykehjemmene, der pårørende kan gi tilbakemeldinger.

(21.11.2017)

Omsorgstjeneste i endring

Bergen kommune holder nå på med en omstilling av tjenestene til mennesker med utviklingshemming. Omstillingen er nødvendig for å møte fremtidens utfordringer og frigjøre ressurser til nye satsinger for utviklingshemmede.

(01.12.2017)

Blir kjent med alle behovene i bofellesskapene

Turnusprosjektet blir kjent med hver beboers unike behov før de foreslår endringer i bemanningen i bofellesskapene.

(24.11.2017)

Ny teknologi ga bedre nattesøvn

Bruk av kamerateknologi gjør at flere beboere på bofelleskap kan sove godt om natten.

(22.11.2017)