Gå tilbake til:
Du er her:

Presenterer innovative løsninger for helsesektoren

Finnes det smarte løsninger som gjør overgangen mellom sykehus og kommunale tjenester bedre? Det var tema på årets innovasjonscamp.

  • Et samarbeid mellom Bergen kommune, Helse Bergen, DesignArena og Bergen teknologioverføring.
  • Campen besto av 49 deltakere fra Bergen kommmune, Helse Bergen, bedrifter og pasienter/pårørende.
  • Årets problemstilling: Hvordan kan vi skape bedre tjenester og helhetlige opplevelser for pasienter med sammensatte behov i overgangen mellom eget hjem, sykehus og kommunale helsetjenester?
  • 5. april skal de tre finalistene presentere løsningene sine på KlinIKT-konferansen i Bergen.
  • Vinneren kåres 6. april.

Til sammen 49 deltakere fordelt på seks grupper var med i årets innovasjonscamp på Haukeland.

Åres problemstilling var knyttet til Samhandlingsreformen: hvordan kan vi skape bedre tjenester og helhetlige opplevelser for pasienter med sammensatte behov i overgangen mellom eget hjem, sykehus og kommunale helsetjenester?

Sammensatte grupper

Gruppene fikk fire minutter til å presentere sin løsning for et bredt sammensatt dommerpanel. Juryen så etter løsninger som bidrar til økt egenmestring, forebygging, tidligere behandling, bedre samhandling og rett behandling på rett tid på rett sted.

- Vi bruker mye tid på begge sider i overgangen mellom sykehus og kommunale helsetjenester. Ikke minst forteller brukerne og pårørende at overgangen kan være tungvint. Ved å sette sammen kommune, foretak og brukere kan vi kanskje få frem ideer som kan gi effekt på lang sikt, sier Alette Hilton Knudsen, programdirektør for Smart Omsorg i Bergen kommune.

Finale 6. april

Mange av lagene hadde inkludert frivillighet og sett på løsninger som kan bedre kommunikasjonen mellom pårørende og hjelpeapparat.

De tre lagene "Sjef i eget liv", "E-ordet" og "Trygg flyt" gikk videre til finalen og skal presentere sine ideer under KlinIKT-konferansen i Bergen. Vinneren kåres 6. april.

Resultatet for gruppen som trekker det lengste strået kan bli et mulig innovativt samarbeid med Helse Bergen og Bergen kommune.