Gå tilbake til:
Du er her:

Her passer de på 3000 bergensere

Katrin og Vibeke jobber i Bergen kommunes responssenter for trygghetsalarmer. Dersom en alarm blir utløst, er sykepleierne på tråden med én gang.

- Responssenteret er del av satsingen Smart omsorg. Senteret tar imot alarmer fra brukere av trygghetsalarmer og sensorteknologi som røyk-, seng-, fall-, dør- og bevegelsessensor.

- Personalet på responssenteret har tilgang til pasientjournaler, og får raskt innsikt i brukerens helsesituasjon.

- Responssenteret skal også være et kompetansesenter for bruk av velferdsteknologi. Velferdsteknologi er et område i stor utvikling, og det nye responssenteret er utformet med tanke på at det også skal kunne ivareta fremtidige behov.

- Målet med prosjektet skal utvikle en sentral som kan ivareta fremtidige forventinger til en effektiv oppfølging av velferdsteknologiske løsninger.

- Prosjektet skal bidra til å redusere antall utrykninger.

- Et viktig mål er å redusere antall hendelser i de hjemmebaserte tjenestene som ikke er planlagte. Dette kan være uforutsette hverdagsutfordringer som sentralen kan ordne over telefonen, mens det tidligere medførte ressurskrevende utrykninger eller besøk av hjemmesykepleier.

- Tilgang til pasientjournalen og bruk av Mobil omsorg gjør også at responssenteret kan ta direkte kontakt med ansatte som er ansvarlig for den enkelte bruker, dersom brukeren purrer på hjelp eller trenger å gi en viktig beskjed til sykepleieren som skal komme, eller når brukeren trenger hjelp til andre ting som ikke haster. Dette sparer hjemmesykepleien og ansvarsvakt for oppgavene med å finne ut hvem som skal til bruker og til å kontakte vedkommende.

- Responssenteret har fagarbeidere, sykepleiere og ergoterapeut ansatt. Dette for å jobbe tverrfaglig med hele prosessen fra vi får en henvendelse til det kommer inn alarm fra det vi har utplassert hos bruker.

“Hallo, du har utløst alarmen din. Trenger du hjelp?“

Slik høres det ut når sykepleierne Katrin Bøe og Vibeke Asmervik svarer på anrop fra trygghetsalarmene til 3000 bergensere.

Responssenteret er en del av Smart omsorg-prosjektet, som Bergen kommune har startet for å modernisere helse- og omsorgstjenestene.

Vintertid

På skjermene til Katrin og Vibeke står loggen over ulike anrop. Dører som åpner seg på natten, fallsensorer og andre innretninger slår ut på systemene til responssenteret. Denne dagen har overgangen til vintertid spilt dem et puss:

– Dørsensorene er stilt inn slik at de skal varsle dersom en dør for eksempel åpner seg før klokken 07.00. Men nå som vi har stilt klokken en time tilbake, har ikke systemene fanget opp dette. Vi har teknikere ute for å undersøke, sier Vibeke Asmervik.

De ekstra anropene til tross, sykepleierne med bakgrunn fra hjemmesykepleien har kontroll på situasjonen. Fra responssenteret på Minde holder de oversikten via hjemmesykepleiens systemer og responssenterets eget datasystem.

– Det er veldig varierende aktivitet. Det er mest trøkk om morgenen. Da er det mange som venter på hjemmesykepleier, og kontakter oss om det. Fall og andre hendelser fordeler seg jevnt utover dagen, sier hun.

Interessant og annerledes

De to beskriver dette som en interessant og annerledes måte å jobbe på.

– Vi må jo ta en avgjørelse uten å se pasienten. Det kan være utfordrende, folk er forskjellige – noen overdriver og andre dysser ned situasjonen. Men er vi i tvil så ringer vi hjemmesykepleien så de kan rykke ut til vedkommende, sier Katrin.

Sykepleierne som bemanner responssenteret, har systemer de jobber ut fra når de besvarer alarmer.

– De ansatte jobber systematisk med sjekklister og vurderingskriterier når de tar imot et alarmrop. I tillegg jobber vi tverrfaglig i denne systematiske tilnærmingen, med fagarbeidere, ergoterapeuter og sykepleiere. Dette gjør tjenesten enda bedre, sier Lars Olav Gåsdal, som er prosjektleder for responssenteret.

Rask og rett hjelp

Han sier det var et kriterium at senteret skal bemannes av personer med bakgrunn fra hjemmesykepleien.

– Det er viktig at de kjenner helheten i tjenesten og vet hvordan den fungerer, sier han.

Helsebyråd Vigdis Anita Gåskjenn sier responssenteret vil bidra til å løse utfordringer for fremtidens eldreomsorg.

– Denne løsningen gir rask hjelp, og rett hjelp, til våre brukere. Dessuten vil vi ved bedre utnytting av ressursene kunne unngå unødvendige utrykninger, sier helsebyråden.

– Det vil gi større trygghet for både brukere og pårørende og for noen vil det gi mulighet til å bo lengre hjemme. De aller fleste ønsker jo det om de er trygge, sier Gåskjenn.