Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen vil ta frivilligheten opp et hakk

Bergen kommune starter arbeidet med en koblingstjeneste, der ressurser fra sivilsamfunnet kan fylle behov utover oppgaver som blir utført av det offentlige.

Bergen har fått midler fra Helsedirektoratet til å kartlegge behovet for en koblingstjeneste. Tjenesten skal formidle kontakt mellom personer med behov, og mennesker som ønsker å fylle dette behovet.

– Grunntanken var egentlig frivillighet, men etter hvert har vi begynt å tenke på å ta det videre et hakk. Frivillighet er med, men vi vurderer også andre former for byttehandel, sier prosjektleder Linda Book Dalsgård.

– I dette ligger det at vi i større grad ønsker å få tanker fra delingsøkonomi inn i helsesektoren, sier hun.

Vindusvask og turvenn

I tillegg til frivillighetsoppgaver som turkamerat og besøksvenner, kan det altså åpnes for at sivile kan ta på seg oppgaver som vi ellers vil se til det offentlige for å få løst.

– Ett eksempel kan være hjemmehjelp. Hjemmehjelpen kommer annenhver uke, og har begrenset med tid. Hvis du da som bruker ønsker å vaske vinduene eller støvsuge litt oftere, kan du komme i kontakt med noen som kan hjelpe deg. Kanskje kan vi legge opp til at noen kan ta på seg slike oppgaver i innbytte mot tjenester de har behov for, og dermed har en verdi på samme måte som en ekstrajobb, sier Dalsgård.

– Å bytte tjenester handler ikke om betaling, men kanskje ungdommer kan få en konsertbillett, et busskort, bygge CV for å gjøre samfunnsoppdrag. Meningen er at folk som kan definere sitt eget behov skal kunne finne hjelp. Der vil vi legge til rette for at folk kan komme i kontakt direkte, uten å gå gjennom et kommunalt system, sier hun.

Turvenner, hjelp til å handle matvarer eller andre dagligdagse oppgaver, er eksempler på behov og ønsker som skal bli dekket i en slik tjeneste.

– Kan bli stort

I første omgang er målet med forprosjektet å undersøke hvilket potensial som kan ligge i en slik tjeneste og utvikle en prototype for koblingstjenesten.

– Vi skal også utrede hvordan personvern og brukernes sikkerhet skal ivaretas, sier Dalsgård.

– Det kan bli veldig stort. Vi ser for oss en nettportal der man kan formidle behov for tjenester og mulighet til å bidra. Den enkelte vil kunne ha behov for hjelp i en situasjon, samtidig som han eller hun har noe å bidra med i en annen. Dette er kjente tanker i delingsøkonomien, og vi ønsker å finne ut om det er mulig å få dette inn i helse- omsorgssektoren, sier Linda Book Dalsgård.