Gå tilbake til:
Du er her:

Bedre pårørende-kontakt med postkasser

Brukermedvirkning er sentralt i Smart omsorg-programmet. Ett av tiltakene er postkasser på sykehjemmene, der pårørende kan gi tilbakemeldinger.

I første omgang er det satt ut en postkasse på Storetveit sykehjem, men flere kan følge etter. Forsøket er en del av prosjektet “Koordinerte pasientforløp mellom sykehus og sykehjem“.

– Det er vesentlig å involvere alle typer brukere avhengig av problemstillingen – både pasienter, pårørende og ansatte, sier prosjektleder og tjenestedesigner Marie Elvik Næss.

– I prosjektet har vi gjennomført intervjuer med pasienter og ansatte både på sykehjem, sykehus, og forvaltningen.

Viktig gruppe

Med i prosjektet er også en representant fra Eldrerådet, som har bragt videre opplevelser fra brukere og pårørende.

– Postkasseforsøket er dermed et supplement til denne innsikten, og var rettet spesifikt mot pårørende. Dette er en vanskelig gruppe å få snakket med, ettersom de ofte er i jobb på dagtid, og ellers har det travelt nok med å følge opp personen de er pårørende til, sier Næss.

– Ved å plassere en postkasse på sykehjemmet der pårørende kunne bruke noen dager til å skrive ned noen svar på noen få spørsmål, ønsket vi å senke terskelen for at de skulle ha mulighet til å komme med sine innspill, sier hun.

Fra sykehus til sykehjem

Det er særlig overgangen mellom sykehus og sykehjem som er interessant i postkasseforsøket på Storetveit. Pårørende og brukere fikk spørsmål om hvordan de kom seg til sykehjemmet, hva som opplevdes som trygt og positivt, og om det var noe som opplevdes som vanskelig eller negativt.

De fikk også mulighet til å komme med forslag til forbedringer.

– Vi fikk nyttige tilbakemeldinger fra pårørende gjennom postkasseforsøket, som vi vil ta med inn i prosjektet. Dette er første gangen vi har prøvd ut denne metoden i Smart omsorg. Vi tester ut ulike måter å få innspill fra brukerne på, og ser hva som fungerer i ulike sammenhenger. Vi vil gjøre en vurdering på om vi skal gjennomføre forsøket på nytt og eventuelt andre steder. Da kan det hende det blir andre spørsmål vi ønsker svar på. Etter tilbakemeldinger vil vi også endre plasseringen av postkassen neste gang, fra inne på en avdeling, til ute i resepsjonen, sier Marie Elvik Næss.