Gå tilbake til:
Du er her:

Dine helseopplysninger på helsenorge.no

Se din kjernejournal og undersøk om reseptene dine er gyldige. Bergen kommune gjør flere av sine tjenester tilgjengelige på den nasjonale helseportalen helsenorge.no.

Helsenorge.no er den offentlige helseportalen for innbyggere i Norge. Innholdet er levert av ulike aktører i helsesektoren.

Direktoratet for e-helse har ansvar for drift og utvikling av nettstedet.

Helsenorge.no er delt i to hoveddeler: informasjonssider og selvbetjeningsløsninger.

På informasjonssidene finner du kvalitetssikret informasjon om helse, livsstil, sykdom, behandling og rettigheter. Her kan du også søke etter fastleger som har ledig plass.

Innholdet er levert og kvalitetssikret av offentlige helseaktører og flere sykehus i Norge.

I selvbetjeningsløsningene får du tilgang til din egen helseinformasjon. Du kan blant annet se kjernejournalen din, bytte fastlege, sjekke vaksiner og få oversikt over reseptene dine. Du kan også fornye resepter, og bestille time hos fastlege.

30 november starter et prøveprosjekt i Åsane, der brukere av kommunale hjemmetjenester kan kommunisere med tjenestene via helsenorge.no.

Kilde: helsenorge.no

Flere fastleger er tilgjengelige på helsenorge.no. Det er varierende hvilke tjenester fastlegene tilbyr, men mange tilbyr fornyelse av resepter, mulighet for å bestille legetime og be om e-konsultasjon. I tillegg kan du se din kjernejournal.

Både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten blir mer og mer integrert i helsenorge.no.

– Målet er at alle kommunale helsetjenester skal bli integrert i helsenorge.no, slik at alle helsetjenester fra sykehus og spesialister til fastlege er samlet ett sted, sier prosjektleder Anne-Grethe Elholt.

Pilot i Åsane

Åsane bydel starter utprøving av nye løsninger på helsenorge.no i november, der dialog med hjemmehjelp og hjemmesykepleien blir mulig.

Da vil brukerne av tjenestene kunne sende meldinger, se og avbestille timer, og få tilgang døgnet rundt til informasjon som ellers krever en telefon.

– Vi ser at mange brukere ønsker å avbestille besøk fra hjemmetjenesten i julehøytiden. Mange får besøk fra familie som hjelper dem. Det er til stor hjelp for planlegging i hjemmetjenestene at vi raskt og enkelt får god oversikt over hvilke brukere som har behov for hjelp i julehøytiden, sier hun.

– Fordelen for innbyggerne er at de slipper telefonkø. Brukerne kan sende meldinger når som helst på døgnet, og de får god oversikt over besøkene fra hjemmehjelp eller hjemmesykepleie. Brukerne er mindre avhengig av å melde muntlig beskjed ved avbestillinger. Dette kan de, eventuelt pårørende med fullmakt, administrere fra helsenorge.no, sier hun.

Tilgang for pårørende

Pårørende med fullmakt kan bruke helsenorge.no på vegne av den som mottar hjemmetjenester, også dersom pårørende bor i en annen kommune enn Bergen.

Utover nyåret skal Bergen kommune rulle ut flere tjenester på helsenorge.no.

– Piloten i Åsane er første steg i implementering av innbyggerdialog. Etter hver vil det komme flere tjenester, før løsningen blir tilgjengelig for resten av Bergen kommune, sier Elholt.

Helse-nettbank

Innlogging skjer ved Bank-ID eller andre elektroniske ID-former med samme sikkerhetsnivå. Dette er helt trygt og ivaretar hensyn til personvern.

– Helsenorge.no blir gjerne omtalt som nettbanken for helse. Det er her du skal finne all informasjon relatert til din helse, sier Anne-Grethe Elholt.

– På tide

Byråd for helse og omsorg, Rebekka Ljosland, sier det er viktig at helseinformasjon blir tilgjengelig elektronisk.

– Det er på tide at en får tilgang til sin egen helseinformasjon. Når en kan bestille frisørtime, føre over penger i banken og slå på varmepumpen hjemme via en app fra jobb, er det viktig at helsetjenestene følger etter. Nå kan en blant annet se kjernejournal, bytte fastlege, booke legetime, sjekke vaksiner og få oversikt over reseptene på samme måte, sier helsebyråd Rebekka Ljosland.

Mer om trygg innlogging: