Gå tilbake til:
Du er her:

Lanserte Norges første helse-chatbot

På Den internasjonale kvinnedagen lanserte Kvinneklinikken chatboten Dina, for kvinner med svangerskapsdiabetes. Nyskapningen kan bli tatt i bruk også i andre deler av helsefeltet.

Datasystemer som er «intelligente», i den forstand at de er i stand til å løse problemer og lære av egne erfaringer.

Et sentralt element i all intelligent atferd er kunnskap. Derfor er innsamling og formalisering av kunnskap et nødvendig ledd i utviklingen av et intelligent system.

Forskning på effektiv innhenting av kunnskap er grunnleggende innenfor arbeidet med kunstig intelligens.

(Kilde: Store norske leksikon)

Den automatiske svartjenesten ser ut som en Messenger-chat. I chatten kan kvinner spørre om alt de lurer på, og få svar på sekundet.

Diabetes

Tjenesten er for kvinner med svangerskapsdiabetes, et område som overlege Agnethe Lund ved KK beskriver som viktig.

– Kvinner med svangerskapsdiabetes har sju ganger høyere sannsynlighet for å utvikle diabetes 2. Det ufødte barnet har også økt risiko for diabetes, sa Lund i sin introduksjon.

Hun er initiativtaker og primus motor for chatboten Dina. Prosjektet er i samarbeid med blant andre Bergen kommunes Smart omsorg-program og Helse Bergen. Prosjektet har utspring fra InnovasjonsCamp 2015 og bruker kunstig intelligens i dialog med gravide.

– Kunnskapen har Dina fått fra jordmødre, psykolog, klinisk ernæringsfysiolog, leger, fagfolk fra Haukeland Universitetssykehus og Bergen kommune, sier Agnethe Lund.

Ikke tilgjengelig ennå

Dina er ikke tatt i bruk i helsetjenestene ennå. Når chatboten en dag gjøres tilgjengelig for gravide kvinner , vil den kontinuerlig være "under opplæring", og vil bli oppdatert og mer kunnskapsrik etter hvert som spørsmålene tikker inn.

– Siden januar i år har vårt e-helse-team jobbet på spreng for å undervise og teste Dina. Nå er vi klare til å invitere med pasienter. Når Dina benyttes, blir hun smartere. Slik hjelper brukerne oss til å gjøre Dina enda bedre, sier fødselslegen.

Bergen kommune skal ta chat-roboten i bruk i kommunale helsetjenester.

– Kommunen skal informere om og markedsføre Dina på helsestasjoner og hos fastlegene, for at gravide med svangerskapsdiabetes kan få gode faglige og kvalitetssikrede svar, sier programleder for Smart omsorg, Alette Hilton Knudsen.

– Dina vil bli gjort tilgjengelig her på Bergen kommunes nettsider så snart den er klar til bruk for våre innbyggere, sier hun.

Kommunen skal vurdere chatbotløsninger også på andre områder.

– Vi sikrer erfaringer med å samarbeide med Helse Bergen med både den tekniske løsningen og bruk av kunstig intelligens. Det er viktig å samarbeide med spesialisthelsetjenesten om prosjekter som treffer innbyggere som benytter seg av kommunehelsetjenesten, sier hun.