Gå tilbake til:
Du er her:

Helse-nyvinning klar for hele Bergen

Nå kan hele Bergen administrere sine kommunale pleie- og omsorgstjenester via den nasjonale helseportalen Helsenorge.no.

helsenorge.no får du blant annet tilgang til egen kjernejournal og vaksineoversikt. Mange fastleger er også tilgjengelige via helseportalen.

Fra desember 2017 har Bergen hatt et prøveprosjekt i Åsane bydel, der brukere av hjemmebaserte tjenester kan administrere sine avtaler på helsenorge.no.

I april ble den digitale innbyggerdialogen tilgjengelig for hele Bergen kommune. I tillegg er flere nye tjenester kommet inn, som habilitering og rehabilitering, tjenester til utviklingshemmede og enkelte psykiske helsetjenester. Neste steg blir at sykehjemmene i Bergen også blir tilgjengelig i helsenorge.no.

Slik logger du inn:

Send melding og se avtaler

I meldingsfunksjonen til helsenorge.no kan du for eksempel sende og motta meldinger til fastlege, hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Du kan også se avtaler om hjemmebesøk og avbestille avtaler, og du kan få varsler om utførte hjemmebesøk på SMS eller e-post.

SMS-varsel til pårørende

Dine pårørende kan også få SMS-varsel ved hvert utførte hjemmebesøk. Dette er en nyttig funksjon for pårørende som vil holde oversikt. Du kan også gi pårørende tilgang til å se og administrere dine avtaler med helsetjenestene.

Du kan i tillegg bestille SMS-varsel når det er kommet en melding til deg på helsenorge.no.

Slik avbestiller du avtaler:

92 år gamle Walther Olsen er blant innbyggerne i Åsane som hadde nytte av digital innbyggerdialog, mens det ennå var et pilotprosjekt i bydelen. Med hjelp fra datteren Gunhild kommuniserer han med hjemmesykepleien gjennom helsenorge.no.

– Hvis jeg vil avbestille et besøk fra hjemmesykepleien, blir det registrert med én gang. Hvis vi har spørsmål, legger vi det inn her og får veldig rask respons, sa Gunhild Tyse.

– Det kan være alt fra stell til medisinske spørsmål. Istedenfor å stå i telefonkø kan jeg legge det inn her, når som helst på døgnet, sa hun.

I februar demonstrerte de nyskapningen for kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, og helsebyråd Rebekka Ljosland.

– Man kan både som pårørende gi beskjeder til hjemmesykepleien, og få tilbakemelding, uten å måtte stå i telefonkø, eller oppleve ikke å få tak i den man skal snakke med. Og så har man dialogen skriftlig, sa Ljosland.

– Dette gir høyere pasientsikkerhet og bedre tjenester til innbyggerne i Bergen, sa helsebyråden.