Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen med i frisk frivillig-satsing

Bergen har lenge jobbet aktivt for å samarbeide med frivillige organisasjoner. Kommunen vil ta det til nye høyder som pilotkommune for Friskus, en koblingstjeneste for aktivitet og frivillighet.

Mer informasjon om Smart kobling: kontakt Linda Book Dalsgård, 930 40 854 / Linda.Dalsgard@bergen.kommune.no

Prosjektet Smart kobling jobber for å koble frivillige ressurser med kommunens tjenester. Som en del av prosjektet blir Bergen kommune pilot for koblingstjenesten Friskus.

Bygger videre på frivilligarbeid

Sykehjemmene i Bergen har tradisjon for å ta i bruk pårørende og engasjerte personer i nabolaget, og frivillighetssentralene har masse aktiviteter og tilbud rundt i bydelene. Byrådsavdeling for helse og omsorg ansatte i 2017 tre frivillighetskoordinatorer, og ytterligere én vil komme i 2018.

– Å legge til rette for aktiv samfunnsdeltakelse der alle er inkludert i meningsfull aktivitet er en viktig del av vårt helse-, omsorgs- og velferdstilbud. Bergen kommune vil sammen med frivilligheten og Friskus finne svar på hva som skal til for at innbyggerne i kommunen lettere kan ta del i helsefremmende aktivitet, sier prosjektleder Linda Book Dalsgård.

Det er Byrådsavdeling for helse og omsorg som har inngått kontrakt med Friskus og M’labs, men Dalsgård sier prosjektet jobber for at alle avdelinger i Bergen kommune blir inkludert.

Samle alt i én portal

Friskus-prosjektet utvikler et verktøy for å koble frivillighetsarbeid med velferdstjenester. Målet er at brukere av helsetjenester skal få økt utbytte, mens privatpersoner skal få anledning til å gjøre meningsfulle oppgaver gjennom frivillighetsarbeid.

Eksempler på frivillighetsarbeid for Bergen kommunes del er tur- eller spisevenn for eldre. Frivilligsentralene under kulturkontorene har en rekke varierte og innarbeidede tilbud.

Målet med koblingsverktøyet til Friskus er å samle alle behov og tilbud i en nettportal, slik at det blir lettere å skape kontakt mellom frivillige og personer som ønsker å benytte seg av frivillige.

– Målet er å legge til rette for samfunnsdeltakelse, arbeidserfaring og aktivitet for alle, med utgangspunkt i brukernes opplevelser og erfaringer, sier Dalsgård.

Samarbeidspartnere

Friskus har samarbeidspartnere som Norges forskningsråd, Regionalt Forskningsfond Vestlandet, Innovasjon Norge, Husbanken, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, frivillige/ideelle organisasjoner og flere kommuner – med Bergen som foreløpig siste skudd på stammen.

– Når Bergen kommune blir med på laget som pilotkunde, er det nettopp for å være med og bidra i arbeidet med læring og engasjement på tvers av frivillighet, kommuner, lokalmiljø og sosialt entreprenørskap, sier Linda Book Dalsgård.

– Friskus er en start på en tidkrevende innovasjonsprosess på flere nivå som krever en felles grunnleggende forståelse der ulike aktører jobber i felleskap for å løfte arbeidet videre. For at det skal finnes et mest mulig brukervennlig produkt, vil Bergen være med og påvirke utviklingen av Friskus, sier hun.

Løsningen er tilgjengelig på nett og mobil. Frivillige lag og organisasjoner, frivilligsentraler og etater kan aktivt bruke løsningen.