Gå tilbake til:
Du er her:

Gaming-lærdom for å rekruttere frivillige

Bergen henter impulser fra spillindustrien i arbeidet med å bygge ut frivilligheten i kommunen.

Prosjektet Smart kobling dreier seg om å koble personer som har ønsker om fritidsaktiviteter eller behov for hjelp, med personer som ønsker å bidra eller som også ønsker kontakt med andre.

Nettportalen Friskus bidrar til at folk møter hverandre. I et forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU) har Bergen kommune sett på muligheter for å rekruttere flere til å ta i bruk Friskus.

Spill-elementer i koblingsportalen

FoU-samarbeidet benytter lærdom fra spillindustrien for å motivere folk til å benytte nettportalen. «Gamification», på norsk «spillifisering», innebærer å benytte dataspillenes og telefon-applikasjonenes belønningsmetoder, for å motivere brukerne til å fortsette å bruke tjenesten.

I en egen applikasjon, som lar seg kombinere med Friskus, er det lagt inn et konkurranseelement, som belønner hyppig bruk. Den kan sammenlignes med poengsamling i TV- og dataspill, og såkalte streaks i Snapchat – der man får poeng for antall dager man sender meldinger til én kontakt.

– Løsningen retter seg hovedsaklig mot yngre, og lar brukere invitere venner til å være på et lag, og sammen kan man opparbeide seg poeng. Den som utfører oppgaver eller deltar på aktiviteter i Friskus, samler poeng som kommer laget til gode, sier prosjektleder i Smart kobling, Linda Dalsgård.

Brukertesting

Før selve prototypen settes i produksjon har det vært gjennomført brukertesting på målgruppen for å se nærmere på om de finner konkurranseelementer og samhold motiverende for å engasjere seg mer i frivillige aktiviteter.

Testingen ble utført både på en videregående skole og på UiB ved Media city Bergen.

Forsøkspersonene ble delt i to grupper. Den ene gruppen fikk navigere seg rundt på Friskus, mens den andre fikk en utvidet, spillifisert variant av nettportalen, der spill-elementet fra FoU-samarbeidet var lagt inn.

Begge gruppene fikk både før og etter testen spørsmål til egenmotivasjon for frivillighet.

– Det er absolutt grunnlag for å utvikle protypen i tråd med tidligere tanker. Testingen ga viktige innspill til endringer og nye ideer som må settes i system, sier Linda Dalsgård.