Gå tilbake til:
Du er her:

Sprinter mot bedre nettsider

Smart omsorg valgte en ny og annerledes arbeidsform da de skulle lage utkast til ny nettside. På bare noen dager gikk prosjektgruppen fra problemstilling til å teste en prototype på innbyggere.

Erfaringer fra ulike prosjekt i Smart omsorg viser at innbyggerne ikke får en god nok oversikt over tjenestetilbudet på nettsidene. Tjenestene kan være gode og de ansatte dyktige, men mangelfull informasjonsformidling kan hindre kommunen i dens oppdrag. Derfor valgte Smart omsorg å gjennomføre en designsprint.

Designsprint er en fem dagers prosess der man forsøker å finne svar på en problemstilling gjennom bruk av design, prototyping og brukertesting. Metoden er utviklet av Google Ventures, og kombinerer strategi, innovasjon, atferdsvitenskap og design thinking.

Sammen med Seksjon for digitalisering og innovasjon og Seksjon informasjon har kommunikasjonsprosjektet i Smart omsorg nå gjennomført Bergen kommunes første designsprint.

– Det er avgjørende for mange prosjekter i Smart omsorg at innbyggerne får bedre oversikt og informasjon om kommunens tilbud. Vi ønsker å være innovative og tenke annerledes, derfor valgte vi en arbeidsform som gir oss raske svar, forklarer programleder for Smart omsorg, Alette Hilton Knudsen.

Prosjektgruppen startet mandag med en stor problemstilling og fredag testet de en funksjonell prototype på innbyggere. I fem dager jobbet seks personer fra tre ulike byrådsavdelinger sammen med to eksterne personer for å sikre en best mulig løsning.

– Dette har vært en spennende og lærerik prosess. Ved å jobbe konsentrert med bare én problemstilling i en uke sammenhengende og ved å involvere innbyggerne tidlig i prosessen kan vi tilpasse løsningen og skape det innbyggerne ønsker, sier Knudsen.

Fire innbyggere ble invitert inn for å teste det første utkastet av den nye nettsiden.

– Vi fikk mange gode tilbakemeldinger fra innbyggerne. Samtidig ser vi at flere ting ikke fungerte som vi hadde håpet. Vi vil nå jobbe videre og brukerteste nye utgaver av løsningen, legger hun til.