Gå tilbake til:
Du er her:

Fire friskuser ble Smart omsorg-ambassadører

Frivillighetskoordinatorene ble hedret for arbeidet med å utvikle en digital plattform for aktivitet og frivillighet.

Leder for Smart omsorg, Alette Hilton Knudsen, møtte opp på julelunsj for å utrope de fire frivillighetskoordinatorene til verdige Smart omsorg-ambassadører.

Får skryt

Frivillighetskoordinatorene har utmerket seg i arbeidet med plattformen Friskus som er en del av prosjektet Smart kobling.

- Dere er alltid positive, har en enorm stå-på vilje og viser et stort engasjement for å få til gode arenaer og møteplasser for kommunens innbyggere. I dette prosjektet har dere vært med å bygge opp gode digitale møteplasser og overføre kompetansen og kunnskapen dere har fra fysiske møteplasser inn i nye rammer. Slike ansatte vil vi gjerne ha mange av i våre tjenester, sa Smart omsorg-leder Alette Hilton Knudsen da hun delte ut ambassdør-titlene.

Dette har de gjort

Under prosjektperioden har frivillighetskoordinatorene vært helt sentrale i det arbeidet som er gjort for å teste ut og samle erfaringer med Friskus. Inn mot leverandøren har de kommet med nødvendige tilbakemeldinger og hatt et viktig samarbeid med utviklerne for å sørge for at løsningen utvikler seg til det beste for kommunens behov. I møte med ansatte har de skapt engasjement og lyst for at flere skal kjenne til og ta i bruk løsningen, og de har jobbet godt for at løsningen skal bli kjent ute blant innbyggere i målgruppen.

Vil du være frivillig?

I Friskus finner du oversikt over arrangement du kan delta på og oppdrag du kan bidra til. Registrer deg på bergen.friskus.com og du er i gang.