Gå tilbake til:
Du er her:

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi for enklere og tryggere hverdag

Satsing på økt bruk av velferdsteknologi blir viktig for å hjelpe innbyggerne til selvstendige liv.

(08.09.2015)

Ny alarmløsning

Kommunen har etablert ny teknisk løsning for mottak av alarmer (MobiCall) for alle typer varsler i helse- og omsorgstjenesten, inklusiv trygghetsalarmer.

(08.09.2015)

Lokaliseringsteknologi

Bergen kommune har prøvd ut en GPS-løsning for demente som sender signaler til pårørende og ansatte om hvor brukeren befinner seg.

(08.09.2015)

Digitale nøkler

Bergen kommune tar i bruk digitale nøkler i hjemmetjenestene.

(03.10.2017)

Trygghetspakker

Kommunens trygghetspakker gir hjelpetrengende innbyggere en tryggere hverdag i eget hjem.

(02.10.2017)

Responssenter

Kommunen har opprettet et nytt responssenter som tar imot utløste alarmer og sørger for at innbyggerne får nødvendig hjelp.

(02.10.2017)