Gå tilbake til:
Du er her:

Riktig innsats barn og unge

Fullført prosjekt:

SMS-varsling i helsestasjon

Ved å sende SMS-påminning til innbyggere om deres avtale på helsestasjonen, blir det flere avtaler som gjennomføres som planlagt.

Sammen om riktig hjemsted

Færre barn skal bo på barnevernsinstitusjon.

Fullført prosjekt:

Kartlegging av tjenestedesign

Tjenestedesign er en brukerrettet måte å utvikle tjenester på, og Bergen kommune ønsker å benytte denne metodikken mer i tiden fremover.

Ekstern tilgang til sikker sone for Barnevernvakten

Ansatte i Barnevernvakten i Etat for barn og familie, skal få sikker tilgang til fagsystemene utenfor Bergen kommune sitt nettverk.