Gå tilbake til:
Du er her:

Modernisere tjenester til utviklingshemmede

Digitalt tilsyn

Prosjektet har som mål å teste ut digitalt tilsyn på natt for beboere i bofellesskap eller avlastningsbolig.

Strategisk boligportefølje

Bofelleskap, dagsentre og avlastningsboliger i Bergen kommune er kartlagt.

Smart arbeidshverdag - samordning bolig og dagsenter

Kommunen vil bedre samarbeidet og koordinering mellom tjenestene for mennesker med utviklingshemming.

Smart arbeidshverdag - turnus

Turnusprosjektet ser på hvor mange ansatte som bør være tilstede på jobb til en hver tid i boligene til utviklingshemmede for å dekke deres grunnleggende behov.

Smart arbeidshverdag - dokumentasjon

Ved å forbedre verktøyene som brukes for å dokumentere arbeidet i tjenestene for utviklingshemmede, vil ansatte kunne gjøre dette med bedre kvalitet samtidig som de bruker mindre tid på dette arbeidet.

Fullført prosjekt:

Logistikkprosjektet i tjenestene for utviklingshemmede

En gjennomgang av tjenestene for utviklingshemmede viser at kommunen har store muligheter for å få mer igjen for ressursene som brukes til disse tjenestene.