Gå tilbake til:
Du er her:

Klarer mer i klynge

Visjonen til Alrek helseklynge er å bli et internasjonalt kraftsentrum i utvikling av fremtidens helsetjenester.

Som del av samarbeidet med Alrek helseklynge ble det 18. juni gjennomført en workshop der samarbeidspartnerne, studenter, representanter fra det private næringslivet, brukere og ansatte i kommunen og ulike læresteder deltok. Dagen ble ledet av Anne Karine Aspholt Monsen, med utgangspunkt i "design thinking".

Målsetningen var å utarbeide et kort introduksjonsopplegg som kan være med og gi et innblikk i helse- og omsorgssektoren i kommunen. Deltakerne ble delt inn i fire ulike grupper. Gruppemedlemmene valgte selv hvilket perspektiv de skulle løse oppgaven ut fra. Kreativiteten og engasjementet var stort, og selv om tiden ikke var lang kom det frem mange ideer og innspill å bygge videre på.

Deltakerne skal jobbe videre med ideer og innspill før workshop nummer to i september.

Når Alrek helseklynge på Årstadvollen er ferdig i 2020 står aktører fra Universitetet i Bergen, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmesenter, UniHelse, Høgskulen på Vestlandet og Bergen kommune alle klare til å flytte inn i nye felles lokaler.

Helseklyngen skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger i primærhelsetjenestene for hele mennesket, ved hjelp av utdanning og forskning av høy kvalitet og tverrfaglig samhandling.

Forebygging og løsninger for å møte fremtidens folkehelseutfordringer skal ha særlig fokus.

For å legge til rette for at helseklyngen skal bli noe mer enn en felles lokaler har partene satt seg ned og funnet felles prosjekter å samarbeide om. Prosjektet søkte oppstartsmidler fra Alrek helseklynge, som innvilget midler til å gå videre med prosjektet INTRO – introduksjon til den kommunale helse- og omsorgssektoren.

Bakgrunn for prosjektet er et ønske fra studenter, pasienter, ansatte, leverandører av produkter og tjenester, pårørende og andre om å forstå og lære mer om hverdagen til helsesektoren. I dette ligger å samle, analysere og presentere tverrfaglig kunnskap om sektoren, og få frem hvordan den samhandler med omgivelsene.

De samarbeidende partene i dette prosjektet har en omfattende kunnskap om sektoren fra ulike perspektiv. Omsorgsteknologilaboratoriet på Høgskulen på Vestlandet kan bli en møteplass for grupper og enkeltpersoner som ønsker denne kunnskapen. Partene kan bruke introduksjonsopplegget til egne studenter, pårørende, leverandører, brukere og andre.

Målet er øke kunnskapen og forståelsen for hverandre og sammen vinne ny kunnskap, ved å jobbe sammen.