Gå tilbake til:
Du er her:

Video: prosjekter i Smart omsorg

Etter tre år med Smart omsorg har det kommet nye tjenester, tilbud og arbeidsverktøy i Bergen kommune. Programmet har laget filmer som viser resultatene av flere av prosjektene.

Om Smart omsorg

Smart omsorg skal modernisere og utvikle helse- og omsorgstjenestene. Her er en kort presentasjon av Smart omsorg og de fem delprogrammene:

Digitaliseringsprisen 2018

Smart omsorg fikk 2. plass under Difis digitaliseringspris 2018. Her er videoen som presenterte Smart omsorg-programmet på konferansen:

Bo lenger hjemme

Et av delprogrammene i Smart omsorg fokuserer på at eldre skal kunne bo lenger hjemme. I denne videoen kan du se og få tips til hvordan du kan tilpasse din bolig:

Hverdagsrehabilitering

Gjennom prosjektet Hverdagsrehabilitering har Smart omsorg vært med og gi intensiv hverdagstrening og tilrettelegging, og støtte til mestring av daglige aktiviteter for hjemmeboende som har begynnende hjelpebehov. Hverdagsrehabilitering har siden september 2017 vært i ordinær drift.

Byråd for helse og omsorg, Rebekka Ljosland, besøkte en av Hverdagsrehabiliterings brukere høsten 2018, etter at tusen personer hadde benyttet tjenesten:

Se også video som ble produsert ved oppstarten av prosjektet:

Frivilligheten i fokus

Gjennom prosjektet Smart kobling ser programmet på de mange mulighetene i frivilligheten. På plattformen Friskus arbeider kommunen for å gi flere innbyggere en meningsfull hverdag. Prosjektet fokusere på at alle innbyggere er en ressurs. Gjennom å koble ulike ressurser kan alle få en meningsfull hverdag:

Mer tilgjengelige hjelpemidler

Gjennom prosjektet Smart organisering av hjelpemidler har Smart omsorg åpnet opp for at innbyggere selv kan hente de vanligste hjelpemidlene:

Tar transporten selv

Smart omsorg har et eget prosjekt som ser på logistikkmulighetene hos tjenester til utviklingshemmede. Prosjektet har spart kommunene for store utgifter til transport gjennom å kjøpe inn egne busser. Dette gir en mer fleksibel hverdag for ansatte og brukere, og det gir engasjerte brukere som René en mer givende hverdag:

Eget responssenter

Bergen kommune har gjennom Smart omsorg fått sitt eget responssenter. Senteret er bemannet med helsepersonell som overvåker utløste alarmer fra velferdsteknologi kommunen tilbyr:

Trygg dialog

Gjennom prosjektet Digitale innbyggertjenester har Smart omsorg vært med på å utvikle en nasjonal løsning som sikrer at innbyggeren trygt kan skrive meldinger digitalt til kommunens helsetjenester. Gjennom Helsenorge.no har trygg meldingsdialog, kalenderoversikt og digital avbestilling blitt tilgjengelig for innbyggerne:

Walter Olsen møtte kommunal- og moderniseringsministeren for å fortelle om sine erfaringer med Digitale innbyggertjenester: