Gå tilbake til:
Du er her:
Portrett av May Ruth Tolleshaug
NY LEDER: May Ruth Tolleshaug har lang erfaring med ledelse innen HR. Hun får nå ansvar for et viktig utviklingsarbeid der ansatte settes i sentrum for utviklingen.
Bilde: ENDRE HOVLAND

Dette er Smart omsorgs nye leder

May Ruth Tolleshaug er nå i gang i jobben som ny leder av Smart omsorg.

Programmet Smart omsorg handler om å gjøre Bergen klar for fremtidens utfordringer innen helse- og omsorgsfeltet. Programmet var opprinnelig for perioden 2015-2018, men blir nå videreført. May Ruth Tolleshaug er ansatt som leder for videreføringen av programmet og skal ha med seg fem årsverk i arbeidet. Smart omsorg er nå inne i en fase der det skal vurderes hvilke prosjekter programmet skal jobbe med. Dette gjøres i nært samarbeid med etatene i Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet (BEHF).

Endringskultur

Tolleshaug kommer fra stillingen som HR-rådgiver i BEHF. Hun har lang ledererfaring fra jobber som personal- og organisasjonsdirektør på Haraldsplass Diakonale Sykehus, personalsjef i Øygarden kommune og administrasjonssjef på Universitetet i Bergen.
- Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på denne utfordrende oppgaven. Smart omsorg skal være en motor i utviklingsarbeidet, og vi har en viktig rolle med å bidra til en god endringskultur i organisasjonen. Ansatte er våre viktigste ressurser, og kompetanse, samhandling og tillit er viktige stikkord for utviklingen vi ønsker, sier Tolleshaug.  
- Vi må klare å tenke på både organisasjonen og menneskene i den. Målet for mange av endringsprosessene er å skape gode arbeidsprosesser for ansatte, sier hun.

Gevinstrealisering

- En forutsetning for at vi får muligheten til å drive videre Smart omsorg er at vi må skape gevinster som lar seg realisere. Dette kan for eksempel være reduserte kostnader eller bedre utnyttelse av ressursene vi har tilgjengelig. Gevinstrealisering er krevende, men det er helt nødvendig for å gjøre oss klare for fremtidens utfordringer der flere vil trenge helse- og omsorgstjenester uten at vi kan forvente en tilsvarende økning i ressurser, sier Tolleshaug.

Arbeidet med mandatet for Smart omsorg pågår nå. Mandatet skal bestemmes i løpet av januar.