Gå tilbake til:
Du er her:

Satser videre på Smart omsorg

Programmet som moderniserer helse- og omsorgstjenestene, videreføres fra 2019.

Lurer du på hva Smart omsorg er? Les denne saken: Derfor trenger vi Smart omsorg

- Programmet har bidratt til å gjøre Bergen til en mer innovativ og fremtidsrettet kommune. For å kunne fortsette å gjennomføre viktige satsinger som utvikler og moderniserer helse- og omsorgstjenestene, er vi avhengige av at det settes av nødvendige ressurser. Vi vil derfor videreføre Smart omsorg som et prosjektkontor, sier byråd for helse og omsorg, Rebekka Ljosland.

Fokuset skal fortsatt være at kommunen også i fremtiden skal kunne gi gode tjenester som er enda bedre tilpasset den enkelte bruker og at ansatte får en bedre arbeidshverdag der de får brukt mest mulig av tiden sin med brukerne.

- Tiltakene i Smart omsorg vil bety en forbedring av noen av tjenestene. Samtidig vil det i årene fremover bli utfordrende å klare å opprettholde gode tjenester. Dersom det er behov for endringer i kommunens tjenester skal dette i minst mulig grad gå ut over brukerne, sier Ljosland.

Blir prosjektkontor

Bystyret bevilget midler til satsingen i perioden 2015-2018. Videre finansiering er planlagt via ulike tilskudd, overføring av midler fra 2018 og Bergen kommunes innovasjonsfond. Seks medarbeidere fra Smart omsorg sitt programkontor blir med leder Alette Hilton Knudsen i videreføringen. Nye Smart omsorg skal organiseres som et prosjektkontor og rapporterer til kommunaldirektøren for Byrådsavdelingen for helse og omsorg.

Nasjonale løft og beholde kompetanse

- Flere av prosjektene i Smart omsorg er prosjekter der Bergen kommune er nasjonal pilotkommune. Dette gjelder særlig e-helseprosjekter, for eksempel digitale innbyggertjenester der våre brukere kan kommunisere direkte med hjemmetjenestene. Slike funksjoner tas nå i bruk i flere andre tjenester i byrådsavdelingen, sier avtroppende kommunaldirektør Nina Mevold.

- Byrådets satsing på Smart omsorg har dermed gitt Bergens innbyggere bedre funksjonalitet, fordi vi har vært i stand til å være tidlig ute med nyvinninger. Vi har satset på egne medarbeidere heller enn konsulenter. Vi ser at det har gitt gode resultater, fordi helse og omsorg har komplekse tjenester som det tar tid å forstå, og fordi vi beholder god kompetanse i organisasjonen heller enn å lære opp konsulenter som forsvinner ut igjen, sier Mevold.

I videreføringen av Smart omsorg er det særlig lagt vekt på spisskompetanse innen prosjektledelse, gevinstanalyse, kommunikasjon og tjenestedesign.

7 ansatte som skal jobbe videre med Smart omsorg
KLAR FOR UTVIKLING: Medarbeidere som blir med i videreføringen av Smart omsorg. Bak fra venstre: Marie Elvik Næss, Sina Bråten Lunde, Ingvild Solberg, Øystein Mongstad og André Myrlønn. Foran fra venstre: Linda Dalsgård og Alette Hilton Knudsen.
Alette Hilton Knudsen