Gå tilbake til:
Du er her:

Roller og ansvar

Hvordan fordeler ansvaret seg?

Kommunen
I Bergen kommune har NAV sosialtjenesten ansvar for individuell oppfølging og rehabilitering av brukere med rusmiddelproblemer i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven (HOL). Oppfølgingen omhandler råd og veiledning, henvisning til behandling i TSB, oppfølging før, under og etter behandlingsopphold og ansvar for tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige. NAV sosialtjenesten gir også booppfølgingstjenester til rusmiddelavhengige hjemlet i HOL.

Tverrfaglig spesialisert behandling
Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) har ansvar for behandling av pasienter med rusmiddelproblemer. TSB omfatter akutt behandling, avrusning, utredning og behandling som utøves poliklinisk, ambulerende eller dag- eller døgnenhet. TSB har ansvar for tvangsinnleggelse der personer med rusmiddelavhengighet holdes tilbake, uten eget samtykke (tvang). At tjenestene er tverrfaglige, betyr at de skal utføres av personell med medisinsk, psykologisk og sosialfaglig kompetanse.