Gå tilbake til:
Du er her:

Medvirkning ved valg av behandling

Anbefaling

Den unge voksne skal kunne medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses-, behandlings- og oppfølgingsmetoder.

Brukerperspektivet er drivkraften i recoveryorientert praksis. Retningslinjen tar utgangspunkt i unge voksnes egendefinerte behov. Utøvelse av brukermedvirkning og brukerstyring er helt sentralt for en recoveryorientert praksis i arbeid med unge voksne.

Begrunnelse

Den unge voksnes egne valg og prioriteringer er av stor betydning for behandling og oppfølging. Den unge voksne skal gis den informasjonen som er nødvendig for å kunne velge mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses-, behandlings- og oppfølgingsmetoder. Den unge skal selv få velge hvilke tilnærminger som vil passe best han/henne. Tilbudet skreddersys den unge voksne ut fra de valg han eller hun foretar. 
Anbefalingen er forankret i pasient og brukerrettighetsloven §3-1. Den unge skal gjøres oppmerksom på at han/hun har stor påvirkning på egen behandling, men at det ikke vil være mulig å velge behandlingsnivå (avrusning, poliklinisk-, dag- eller døgnbehandling) i TSB.