Gå tilbake til:
Du er her:

Medvirkning ved valg av behandling

Anbefaling

Den unge voksne skal kunne medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses-, behandlings- og oppfølgingsmetoder.

Brukerperspektivet er drivkraften i recoveryorientert praksis. Retningslinjen tar utgangspunkt i unge voksnes egendefinerte behov. Utøvelse av brukermedvirkning og brukerstyring er helt sentralt for en recoveryorientert praksis i arbeid med unge voksne.

Begrunnelse