Gå tilbake til:
Du er her:

Styring av egen endringsprosess

Anbefaling

Det bør tilrettelegges for at den unge voksne selv får styre sin behandlings- og rehabiliteringsprosess med koordinert bistand.

I en recoveryorientert tilnærming vil den unge voksne styre egen endringsprosess der den profesjonelles annerkjennelse og medvirkning er sentrale påvirkningsfaktorer. Den profesjonelle innehar profesjonell ekspertise, og anerkjenner den unge voksne som ekspert i eget liv, på seg selv, sine behov, problemer og ressurser. Recovery i praksis innebærer at den unge voksne erkjenner og opplever seg i stand til å ta ansvar for eget liv, endringsprosess og foretar valg i forhold til hva han/hun mener skal til for å leve ønsket liv. Den profesjonelle må lytte til, og bli veiledet av, den unge voksne og handle i tråd med det den unge voksne formidler.

Begrunnelse