Gå tilbake til:
Du er her:

Henvisning og kontinuitet

Anbefaling

Henvisende instans bør delta i første samtale med behandlingsinstitusjon i forkant av behandlingsoppstart.

Begrunnelse - Henvisning og kontinuitet

I samråd med den unge voksne bør det legges til rette for at henvisende instans deltar i overgangen til behandlingsopphold. Involvering av henvisende instans vil kunne støtte og trygge den unge voksne i en overgangsfase som for mange kan oppleves som en vanskelig barriere. De første samtalene mellom den unge voksne og behandlere har stor betydning for relasjonen og behandlingsalliansen. Henvisende instans vil i de fleste tilfeller kjenne den unge voksne og han/hennes behov og ønsker, og dermed kunne bistå med å tydeliggjøre dette for behandlingsinstitusjon. En slik praksis vil også kunne legge et viktig grunnlag for videre dialog og samarbeid.