Gå tilbake til:
Du er her:

Kulturelle forskjeller

Anbefaling

Hjelpeapparatet skal ivareta språklige og kulturelle forskjeller i rusbehandling og oppfølging.

Begrunnelse