Gå tilbake til:
Du er her:

Hva er en støttekontakt?

Støttekontakten skal bidra til at flere får en fritid med mening.

Støttekontakt er en betegnelse på en person som gir andre assistanse, støtte og oppfølging på fritiden. Hjelpen er tilpasset den enkelte og målet er en meningsfull fritid i samvær med andre. Oppdraget er som regel noen timer pr. uke. Det stilles ikke krav til at støttekontakten skal ha noen spesiell utdannelse, og kommunen er ansvarlig for å gi nødvendig opplæring og oppfølging.

Arbeidet er lønnet og betalt av kommunen. I tillegg til lønn vil du som støttekontakt få en opplevelse av at du gjør noe viktig for en annen og er med på å styrke livskvaliteten og livsutfoldelsen til et annet menneske.