Gå tilbake til:
Du er her:

Partene enige 24. mai

KS og forhandlingssammenslutningene kom til enighet 24. mai. Men det kan fortsatt bli streik ved skolene.

KS og forhandlingssammenslutningene LO, Unio, YS og Akademikerne kom tirsdag 24. mai, til enighet i hovedtariffoppgjøret. Det betyr at faren for streik i Bergen kommune er over i denne omgang.

Kan fortsatt bli lærerstreik

Bergen kommune registrerer at flere av lærerorganisasjonene har stemt blankt og at det fremdeles er streikefare for disse. Med andre ord kan det bli streik ved skolene. Men en slik streik kan inntreffe tidligst om 14 dager (7. juni), og vi avventer et eventuelt streikeuttak for disse primærorganisasjonene. Skolenes Landsforbund (SL) har meldt et uttak på 3 medlemmer ved Olsvik skole, med en oppstart av streik 8. juni.

Følg med på nettsiden

Vi informerer her på denne nettsiden når det kommer ny informasjon om eventuelt streikeuttak for primærorganisasjonene.