Gå tilbake til:
Du er her:

Gateparkering og parkering i sentrum under sykkel-VM

Parkering i løypetraseene er forbudt døgnet rundt under sykkel-VM, 16.-24. september. Noen andre gater får også parkeringsforbud for å sikre fremkommelighet for buss og nødetater.

Innbyggerservice svarer fortløpende på henvendelser om sykkel-VM.

Eget telefonnummer for sykkel-VM:
53 03 20 17

E-post: innbyggerservice@bergen.kommune.no

Husk at det skal alltid være 3 meter fri passasje for brannbiler og utrykningskjøretøy.

Gjelder også før og etter VM

Under rigging før og etter VM må veiene være fri for biler. Derfor startet innføring av parkeringsforbudet langs løypetraseen 10. september, og forbudet vil gjelde også et par dager etter sykkel-VM.

Følg med på skilting

Parkeringsforbudet trer i kraft ved oppsetting av offentlige skilt. Om skiltet et tapet over med et kryss eller dekket med svart plast, vil skiltet gjelde fra tape eller plast er fjernet. Folk oppfordres å følge med, alternativt med en gang starte med å parkere bilen på en annen plass frem til etter VM.

Feilparkerte biler blir fjernet

Fra natt til lørdag 16. september og hele VM vil biler som er parkert i sykkelløypen og i andre viktige gater som er omskiltet, bli fjernet.

Overtredelse av parkeringsforbudet vil medføre gebyr og borttauing.

Berørte gater

Berørte gater i sykkeltraseen er blant annet:

 • Michael Krohns gate
 • Vikens gate (bakken)
 • Del av Bøhmergaten
 • Løbergsveien
 • Mindeveien
 • Hagerupsvei
 • Fageråsveien
 • Landåslien
 • Sollien
 • Landåssvingen
 • Del av Søndre Blekevei
 • Del av Øvre Blekevei
 • Skanselien
 • Skansebakken
 • Skansemyrsveien
 • Øvregaten
 • Nye Sandviksvei
 • Sandviksveien

Se også kart her.

I tillegg til disse gatene blir det parkeringsforbud i blant annet følgende gater:

 • Søndre Skogvei
 • Wiers-Jenssens vei
 • Klaus Hanssens vei
 • Bjørndalen
 • Ulriksdal
 • Damsgårdsveien
 • Marken
 • Markeveien
 • Valkendorfsgate
 • Rogagaten
 • Erleveien

Alternativ parkering

Beboerne i de berørte gatene har i dag begrenset tilgang på andre parkeringsplasser i nærområdet. Enkelte steder blir det derfor opprettet alternativ parkering. Bymiljøetaten har sendt ut informasjon om alternativ parkering direkte til beboere som får dette tilbudet. Parkeringen har begrenset antall plasser.

Parkeringsanlegg i sentrum

Bergen parkering informerer om parkeringsanleggene på sine sider.

Bygarasjen: Under VM er det kun mulig å kjøre inn i ByGarasjen før klokken 8.30 og etter kl. 19.00. Ut kan man kjøre hele døgnet, i utkjøringsfelt på midten av anlegget.

Klostergarasjen: KlosterGarasjen er åpen for ut- og innkjøring hele døgnet så lenge det er ledige plasser.