Gå tilbake til:
Du er her:

Andre helse- og sosialtjenester

Bergen kommunes tjenester har planlagt løsninger for å gi innbyggerne de tjenestene de har krav på, også under sykkel-VM.

Kommunen samarbeider også tett med Helse Bergen og andre aktører for å sikre liv og helse i hele regionen.

Helse- og omsorgstjenestene etterstreber at brukerne av tjenestene skal få et tilbud som så langt som mulig har like god kvalitet som ellers i året. I noen tilfeller vil det være behov for å gjøre nødvendige tilpasninger, og dette kan påvirke hvilke tjenester som gis og hvordan de gis. For å sikre nødvendig bemanning kan det bli gjort endringer i ansattes arbeidssted og turnus, og noen brukere vil derfor i denne perioden få hjelp av andre enn de vanligvis gjør.

Legehjelp og midlertidige legevakter
Det etableres flere lett tilgjengelige helsetjenester rundt om i byen, og fastlegene vikarierer for hverandre.

Tjenester til utviklingshemmede
Transport til og fra dagsenter berøres, og tidspunkter for avlastning vil bli tilpasset.

Tjenester til eldre og funksjonshemmede
Sykehjemmene må vurdere alternative løsninger for enkelte dagsentre, og hjemmesykepleien øker bemanningen.

Helsetilbud til barn og unge
Barnevernets akuttberedskap, nødvendige hjemmebesøk og oppfølging av familier med nyfødte skal ivaretas på en forsvarlig måte.

Sosialtjenester
Det kan bli vanskeligere å komme til å fra NAV Bergenhus, NAV Laksevåg og NAV Årstad under Sykkel VM.