Gå tilbake til:
Du er her:

Legehjelp og plassering av midlertidige legevakter

Det etableres flere lett tilgjengelige helsetjenester rundt om i byen, og fastlegene vikarierer for hverandre.

Byens innbyggere skal kunne få nødvendig helsehjelp under sykkel-VM 16.–24. september. Her kan du henvende deg for å få helsehjelp i perioden sykkel-VM pågår:

Akuttmedisinsk hjelp, telefon 113

Ring 113 ved akutte og livstruende situasjoner.

Bergen legevakt, telefon 116 117

Ved sykdom eller skade kan legevakt oppsøkes dersom det ikke kan vente til du kommer deg til fastlegen.

Legevakten er tilgjengelig fra E39, er åpen hele døgnet og har utvidet kapasitet i VM-dagene. Bydelslegevaktene (på Wollert Konows Plass i Fana, i Åsane senter og på Vestkanten i Loddefjord) er åpne som vanlig. MERK: Ved Vestkanten vil sykkel-VM bruke veibanen 16. og 17. september, men det vil likevel være mulig å kjøre til Vestkanten via veien som går til Håkonsvern, parkere der og gå gangbroen over til legevakten.

Midlertidige legevakter. Ring først. Telefon 116 117

I sentrumsområdet etableres midlertidige legevakter. Deres førsteprioritet er å bistå ambulansetjenesten og legevaktsentralen ved alvorlige hendelser, samt hjemmesykepleien. De kan også ta imot pasienter ved akutt sykdom. Ring 116 117 før du oppsøker de midlertidige legevaktene.

Se hvor legevaktene ligger:

Åpningstider 16.–24. september: 08.00–19.00 (lørdag 16. september 08.00–15.00):

  • Ny-Krohnborg skole
  • Sandviken legesenter (hverdager 08.00–15.00) og Ladegården sykehjem (hverdager 15.00–19.00 og helg som de øvrige)
  • Ulriken bydelssenter
  • Helsetorget legekontor i sentrum
  • Forsvarets baser på Vågsallmenningen og Koengen

Førstehjelp

Det vil være førstehjelpsposter i Byparken, på Torgallmenningen, Torget, Bryggen, Skolten og ved Grieghallen.

Fastlege

Dersom du har problemer med å komme deg til din ordinære fastlege, kan du oppsøke fastlegekontoret som er nærmest deg. De vil avgjøre om du kan få hjelp der eller henvise videre. NB: det oppfordres til å sørge for at resepter og sykemeldinger er hentet ut før VM starter. Enkleste måten å kontakte fastlegen på, er via telefon eller via melding/e-konsultasjon.
Her finner du kart over fastleger i Bergen

Andre tiltak

  • Det er egne løsninger for alle utrykningskjøretøyer under VM, så nødetatene når frem til alle hus og bydeler.
  • Kommunen vil øke kapasiteten på innleggelsesposten på Bergen helsehus (Øyeblikkelig hjelp døgnenhet).
  • I tilfeller der pasienter skal transporteres mellom tilbud i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, vil man forsøke å tilpasse tidspunktene for pasienttransport.