Gå tilbake til:
Du er her:

Tjenester til utviklingshemmede

Transport til og fra dagsenter berøres, og tidspunkter for avlastning vil bli tilpasset.

Slik påvirkes tjenestene til utviklingshemmede under sykkel-VM:

Botjenester og dagsenter

Transport til og fra dagsenter vil bli berørt. Personer i bofellesskap vil kunne motta tjenester i bofellesskapet dersom det ikke lar seg gjøre å komme til og fra dagtilbud. Tilbud til hjemmeboende som skal på dagsenter vil også kunne få endringer. Individuelle tilpasninger gjøres i samarbeid med den enkelte bruker og familiene som berøres.

Avlastning

Tidspunkt for start og slutt av avlastningsdøgn vil bli tilpasset. I enkelte tilfeller vil personer måtte motta tjenester i avlastningsboligen istedenfor ordinært dagtilbud.

Timeavlastning

Timeavlastning ved Eidsvåg og Spelhaugen vil i stor grad berøres av hensyn til tidspunkt. Det vil i denne perioden måtte gjøres individuelle tilpasninger i samarbeid med familiene som berøres.