Gå tilbake til:
Du er her:

Tjenester til eldre og funksjonshemmede

Sykehjemmene må vurdere alternative løsninger for enkelte dagsentre, og hjemmesykepleien øker bemanningen.

Slik påvirkes tjenestene til eldre under sykkel-VM:

Hjemmebaserte tjenester

De hjemmebaserte tjenestene vil sette inn en rekke tiltak for å opprettholde tjenestene til innbyggerne. Hjemmesykepleien vil øke bemanningen, bruke alternative transportmidler og etablere nødvendige baser (for personalet) nye steder for å unngå problemer med trafikkavvikling. Tjenestene vil noen ganger ytes på andre tidspunkter enn vanlig.

Periodene for medisiner i multidose forlenges og tannlegebesøk og besøk på poliklinikk og liknende vil bli utsatt dersom slike besøk kan utsettes. En del dagtilbud kan bli stengt i perioden. Hjemmetjenestene vil også være oppmerksom på brukeres behov for innkjøp av matvarer.

Hjemmehjelpstjenestene (praktisk bistand i husholdningen) vil bli levert i uken før eller etter sykkel-VM med mindre det er medisinske grunner til at bruker må ha hjelp uken sykkel VM pågår.

Tjenester på sykehjem

Det kan bli utfordrende med ordinær transport av enkelte brukere til og fra dagavdelingene. Dette vil bli forsøkt løst ved å organisere alternativ henting og bringing av brukere.

Følgende dagsentre holder stengt under sykkel-VM:

  • Ladegåden
  • Domkirkehjemmet
  • Engensenteret
  • Slettemarken
  • Kolstihagen
  • Landås menighets eldresenter

I tillegg vil dagsenteret på Gullstøltunet ha redusert drift.

Dagsenterpersonalet som er tilgjengelig skal i størst mulig grad dekke brukernes behov under arrangementet. Dette gjøres ved telefonisk kontakt og oppfølging og praktisk hjelp til gjøremål der det er mulig å oppsøke brukeren i sitt hjem. Informasjon til brukere gis fra det enkelte dagsenter.

Sykehjemmene vil også vurdere økt bemanning, spesielt av lege i sykehjem som er vanskelige tilgjengelige. Sykehjemmene øker også bemanningen på kveldstid på korttidsavdelinger for bedre å kunne ta mot pasienter som ikke kan utskrives fra sykehus på dagtid.

Pårørendes tilgang til sykehjemmet kan også bli begrenset for enkelte i denne perioden.

Ergo- og fysioterapi

Enkelte pasienter som ikke kan komme seg til fysioterapeut for å få behandling, vil få tilbud om behandling utsatt til etter sykkel-VM. Pasienter som er helt avhengige av behandling vil kunne få tilbud om behandling i hjemmet i denne perioden.