Gå tilbake til:
Du er her:

Helsetilbud til barn og unge

Barnevernets akuttberedskap, nødvendige hjemmebesøk og oppfølging av familier med nyfødte skal ivaretas på en forsvarlig måte.

Byens barn og foreldre skal få nødvendig hjelp og oppfølging under sykkel-VM. Tjenestenes åpningstider vil ikke endres, men en del avtaler legges før og etter arrangementet.

Barn, ungdom og foreldre som har behov for oppfølging, men ikke kan ta seg til tjenestene, oppfordres å ta kontakt på telefon eller e-post.

Slik påvirkes tjenestene i Etat for barn og familie under sykkel-VM:

Barneverntjenester

Det vil i flere bydeler være utfordringer for barnevernets ansatte å gjennomføre hjemmebesøk. Det planlegges for forsvarlig drift, men med mindre møteaktivitet. Tjenestebiler vil bli plassert på steder som muliggjør nødvendig transport, og el-sykler forenkler forflytning i områder hvor trafikken påvirkes mye. Oppfølging av nødvendig aktivitet og akutte saker ivaretas av tjenesten, i samarbeid med nødvendige instanser.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Forsvarlig helsehjelp vil ivaretas, gjennom hjemmebesøk til familier med nyfødte, nødvendig veiledning og jordmor til gravide. Det legges opp til mindre aktivitet i deler av tjenesten, ved at avtaler forsøkes lagt til andre uker. Avtaler som ikke kan utsettes vurderes gjennomført på helsestasjoner som ikke er berørt i gjeldende periode.

Psykisk helse barn og unge

Konsultasjons- og møtevirksomheten vil reduseres og personell som har utfordringer med å komme seg på jobb kan etter avtale arbeide fra annen arbeidsplass.