Gå tilbake til:
Du er her:

Sosialtjenester

Det kan bli vanskeligere å komme til å fra NAV Bergenhus, NAV Laksevåg og NAV Årstad under Sykkel VM.

Tjenestene vil ha ordinær åpningstid og være tilgjengelig på telefon i denne perioden.