Gå tilbake til:
Du er her:

Samarbeider bredt for trygg VM-by

Alt fra nødetater, til vegvesen, heimevern og frivillige deltar i et historisk samarbeid for et trygt sykkel-VM.

- Det er første gang i verden at så mange offentlige aktører samarbeider så tett gjennom et helt mesterskap, sier Snorre Halvorsen. Han er ansvarlig for samvirkesenteret der 32 aktører vil samarbeide i samme operasjonssentral gjennom hele sykkel-VM i Bergen.

- Vi lever i en digital hverdag, men problemer blir løst og beskjeder blir gitt mye mer effektivt når man kan snakke med folk over bordet, utdyper han.

Riggingen av senteret er i full gang, og nøyaktig 100 dager før mesterskapet starter, var 50 av deltakerne samlet til opplæring og øvelse i lokalene i rådhuset.

Forebygge kritiske hendelser

Salen blir rigget med skjermer som blant annet skal vise bilder fra arrangementet, videoovervåking, driftssituasjon for samfunnskritisk infrastruktur samt felles kartgrunnlag og logg over dagens hendelser. Samtlige deltakere vil ha direkte kontakt med beslutningstakere i sine virksomheter. Alle har hver for seg ansvar for sine områder, men samvirkesenteret sin oppgave blir å gi et felles og helhetlig bilde av hva som skjer, hva som blir gjort for å løse utfordringer og hvilke aktører som deltar i dette arbeidet.

En viktig funksjon vil være å forebygge at store, alvorlige hendelser oppstår, forklarer Bergen kommunes beredskapssjef, Ivar Konrad Lunde:

- Det offentlige blir ofte kritisert for ikke å kommunisere og samhandle effektivt nok når det skjer alvorlige hendelser. Samvirkesenteret skal sikre at vi deler informasjon med hverandre på en bedre måte enn i normal drift, og slik blir godt rustet til å fange opp faresituasjoner så tidlig at vi i fellesskap kan forhindre at det utvikler seg til ulykkeshendelser, forklarer han.

HER FÅR DU SVAR: Ofte stilte spørsmål om sykkel-VM

Nødetater, infrastruktur og bistand

I samvirkesenteret deltar nødetatene som brannvesen, politi og akuttmedisinsk kommunikasjonssentral; ansvarlige for kritisk infrastruktur som strøm, telenett, renovasjon, vann, kollektivtrafikk og trafikkavvikling; samt bistandsaktører som sivilforsvar, heimevern og frivillige organisasjoner. Også fylket, omegnskommuner, Stavanger, Oslo og ikke minst arrangøren av VM Bergen2017 deltar. Samarbeidet ledes av Bergen kommune.

- Til beste for bysamfunnet

Senteret vil være bemannet fra 06.00 om morgenen til 22.00 om kvelden under hele sykkel-VM, fordelt på to vaktlag. I juni blir det gjennomført opplæring for alle deltakerne, og fra 1. juli skal alt teknisk materiell være operativt. Alle samvirkeaktørene vil gradvis "flytte inn" gjennom sommeren, og de siste ukene før VM blir det gjennomført intensive øvelser med de to vaktlagene.

- Når vi skal jobbe så tett sammen, er det viktig at vi etablerer en felles begrepsforståelse og arbeidsmetodikk. Opplæring og øving skal sikre at vi er godt forberedt og vil fungere optimalt til beste for bysamfunnet under sykkel-VM, understreker Lunde.

OPPLEV SYKKEL-VM - PLANLEGG HVERDAGEN: Her finner du kart og informasjon om trafikk og kollektivtilbud.