Gå tilbake til:
Du er her:
UTLEIE UNDER SYKKEL-VM: Vær oppmerksom på lover og regler for utleie, for eksempel for bobilparkering.
Bilde: PIXABAY

Utleie av bolig, hage og uteområder under sykkel-VM

Under sykkel-VM ønsker mange å leie ut egen bolig eller eiendom. Her er det du trenger å vite om lover og regler for utleie, for eksempel for bobilparkering.

Bobilparkering under sykkel-VM

Ettersom sykkel-VM har begrenset varighet, trenger ikke private å søke om å etablere bobilparkering på egen eiendom de ti dagene arrangementet varer. Bergen kommune og andre kommuner i regionen skal også samarbeide med lokale idrettslag om gjennomføring av midlertidig bobilparkering på grusbaner o.l.

Det er likevel visse krav som må oppfylles med tanke på helse, miljø og sikkerhet, blant annet Forskrift om miljørettet helsevern. Krav til brannvern må også være oppfylt. Kravene er detaljert beskrevet i dokumentet Krav til bobilparkering. Sykkel-VM 2017.

Grunneier har ansvar for trafikksikker avkjørsel og trygge trafikale forhold på egen eiendom, og for å kontakte veimyndighet (Statens vegvesen eller Bymiljøetaten i Bergen kommune) for tillatelse ved utvidet bruk av avkjørsel.

Utleie av bolig under sykkel-VM

Utleie av fast eiendom er et privatrettslig forhold mellom utleier og leietager som reguleres av utleieloven.

Bygninger som leies ut må være lovlig godkjent for beboelse og ha tilfredsstillende rømningsveier og slukkeutstyr for brann. Dette innebærer for eksempel at kjellerrom, boder, loftsareal eller lignende som ikke er godkjent for beboelse ikke kan brukes til overnattingsformål.

Ved utleie av bolig i sameier eller i borettslag skal det foreligge nødvendige tillatelser fra sameiet/borettslaget.

Vær oppmerksom på:

- politivedtekter med hensyn til ordensforstyrrelse.

- forskrift om miljørettet helsevern i forhold til helse, miljø og sikkerhet (blant annet med tanke på sanitærforhold)

- skattelovens regler for utleie av eiendom

Utleie av hage eller utearealer under sykkel-VM

Utearealer som planlegges utleid i arrangementsperioden, skal være regulert til et formål som muliggjør dette, og må tilfredsstille de krav til midlertidig opphold som ellers vil stilles til en campingplass i form av sanitærfasiliteter, rømning, vakthold og lignende. Se også kravdokument for midlertidig bobilparkering, utarbeidet av sykkel-VM 2017.

Ved etablering av slike tiltak må helse, miljø og sikkerhet være ivaretatt i tråd med forskrift om miljørettet helsevern, blant annet med tanke på sanitærforhold og tilgang til rent drikkevann. Brannvern i form av rømningsveier, røykvarsling og slokkeutstyr må være ivaretatt. Brannvesenet anbefaler også at ytterligere sikringstiltak vurderes sammen med brannvakt ved behov. Se Brannvesenets sjekkliste.

Ved utleie av hage eller utearealer i sameier og borettslag skal det foreligge nødvendige tillatelser fra sameiet/borettslaget. Grunneier har ansvar for trafikksikker avkjørsel og trygge trafikale forhold på egen eiendom, og for å kontakte veimyndighet (Statens vegvesen eller Bymljøetaten i Bergen kommune)for tillatelse ved utvidet bruk av avkjørsel.

Vi gjør i tillegg oppmerksom på politivedtekter med hensyn til ordensforstyrrelse, samt skattelovens regler for utleie av eiendom.

Som eier er du også ansvarlig for eiendommens bossløsning.
Dersom du venter gjester under Sykkel-VM, er det viktig å sikre at du har nok kapasitet til økt avfallsmengde. Du kan kjøpe BIRs «Betalt sekk» om du trenger mer kapasitet. Sekkene kan kjøpes på gjenvinningsstasjonene og i resepsjonen til BIR i Conrad Mohrs Veg 15. En sekk koster 75 kroner. Forsøpling rundt bosspann og gapende spann ikke er tillatt.