Gå tilbake til:
Du er her:
Sykkel i Lars Hilles gate
Med sykkel tar du deg enklere frem enn med bil under sykkel-VM.
Bilde: Andrew M.S. Buller

De beste sykkelrutene mot sentrum under sykkel-VM

Hvor er det best å sykle? Hvor kan du parkere? Her er sykkelsjefens råd til deg som skal sykle under sykkel-VM.

Med sykkel tar du deg enklere frem enn med bil under sykkel-VM. Når mange veier er stengt mellom klokken 08.30 og 19.00, kan syklister og gående krysse løypene på egne krysningspunkt. Du bør likevel planlegge for den meste effektive sykkelruten til jobb, skole og andre aktiviteter.

Se kart

Generelle råd

  • Gjør deg kjent med VM-løypene de ulike dagene og planlegg alternative ruter hvis din normale sykkelrute er berørt.
  • På steder hvor det er fotgjengeroverganger som krysser VM-løypene vil det være vakter som sluser fotgjengere OG syklister over løypene. Beregn ekstra tid til dette. Du kan ikke sykle i selve VM-løypen.
  • I perioder vil det være mye publikum langs VM-løypene i sentrum, og du må regne med å måtte gå av sykkelen og leie den, alternativt sykle i en parallell gate hvor det ikke er publikum.
  • VM-løypene, med unntak av sentrumskjernen, åpner igjen for vanlig trafikk mellom klokken 19.00 og 08.30. Hvor mye biltrafikk det da vil være, er vanskelig å si. I Sandviken, Nattlandsveien og Michael Krohns gate vil det være gjerder i eksisterende sykkelfelt og du må sykle sammen med øvrig trafikk.

Slik kan du sykle til sentrum fra nord, sør og vest

- NORD

Anbefalt sykkelrute fra nord gjennom Sandviken er på oppsiden (øst) av Sandviksveien og Nye Sandviksvei,som er VM- løype fra Sandvikstorget. Anbefalt rute er i Amalie Skramsvei og videre mot sentrum i for eksempel Ladegårdsgaten. For dem som skal sør for Christies gate, anbefales Henrik Wergelandsgate eller Øvre Blekevei til Skansen, og videre via Bispenggaten.

- NORD – SØR: Sandviken – Haukeland sykehus

Anbefalt sykkelrute er Fjellveien. Under tempoetappen opp Fløyen onsdag 20. september og under trening lørdag 16. september er det krysningspunkt ved Fjellveien stasjon, og du må regne med noe ventetid for å krysse løypen.

- VEST

Fra vest vil Kringsjåveien og Carl Konowsgate nord for Puddefjordsbroen være stengt i forbindelse med ritt lørdag 23. september og søndag 24. september. Da må du velge andre ruter på oppsiden eller nedsiden av disse vegene. Krysningspunkt vil være ved fotgjengerovergangene.

Puddefjordsbroen vil være åpen for fotgjengere og syklister i hele perioden. Når det er ritt over broen må du beregne at det kan være mange tilskuere på broen, og du bør benytte søndre gangvei nærmest Danmarksplass, eller sykle over Småpudden.

- SØR

Hovedruten langs gamle Osbanetraseen til Nesttun og gamle Vossebanen fra Nesttun til Fjøsanger vil ikke bli berørt. Først ved Mindelokket krysser VM-løypen sykkeltraseen. Her må du beregne noe ventetid for å krysse VM-løypen.

Langs Straumevegen vil det være trening og ritt lørdag 16. september og søndag 17. september, og du kan forvente publikum i gang- og sykkelveien langs Straumevegen.

Fra Haukeland / Kronstad er anbefalt sykkelrute Møllendalsbakken og Fløenstien langs Store Lungegårdsvann. Alternativt kan du sykle Klaus Hanssensvei og Møllendalsveien.

På Landås må du sykle i sidegatene til VM-løypen. På kortere strekk må du noen steder sykle på fortauet.

Sykkelparkeringer

Her finner du oversikt over sykkelparkeringer.