Gå tilbake til:
Du er her:
FREMTIDIGE SYKLISTER: Sykkelmønstring i skoler og barnehager ble en suksess. Her fra barnas sykkelritt i VM-løypen.
FREMTIDIGE SYKLISTER: Sykkelmønstring i skoler og barnehager skapte entusiasme og fremtidige bysyklister. Her fra barnas sykkelritt i VM-løypen.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

- Oppfylte visjonen for VM

En massiv mobilisering sentralt og ute i tjenestene gjorde VM mulig for Bergen kommune. Slik gikk det for kommunen under sykkel-VM.

Trafikkreguleringer, midlertidige legevakter, omfattende sykkelsatsing i skoler og barnehager, beredskap og samvirkesenteret, byarrangementer og kulturinnslag var bare noe av det kommunen drev med før og under VM. Her følger en kort oppsummering fra hvordan det gikk.

Sykkelmønstring i skoler og barnehager

6000 barn i bergensskolen har deltatt i prosjektet Alle barn sykler, som er et 12 timers program med sykkelopplæring i skolen. Midt i VM-uken deltok 1400 elever fra 4.-8. trinn, fra over 30 skoler, i et eget barneritt i proffløypene. Rundt 160 sykkelambassadører tatt ansvar for at elever og barnehagebarn har fått sykkelopplevelser i sitt nærmiljø i ukene frem mot VM.

Til inspirasjon har Bergen kommune fått utviklet undervisningsopplegget www.sykkeliskolen.no, som er relatert til rammeplan for barnehager og kunnskapsmål i skolen. Det er nå tatt i bruk av flere kommuner.

- Sykkelsatsingen for barn og unge ble en suksess og ga VM en innpakning i tråd med visjonen, om å fremme folkehelse med å øke sykkelglede og -kunnskap hos oppvoksende generasjoner, sier idrettsdirektør Rune Titlestad.

Godt forberedt og utvidet helsetilbud

Bergen kommune bemannet opp på legevakten og etablerte midlertidige legevakter i områder som var mest berørt av stengte veier. Totalt har de midlertidige legevaktene hatt 143 konsultasjoner, 12 sykebesøk og 53 utrykninger.

- Dette har fungert godt. De har rykket ut, både for å behandle pasienten før ambulansen kom fram, og i en del tilfeller har de også forhindret innleggelser. På Bergen legevakt var det stor pågang den siste lørdagen, og legevakten hadde da tilpasset bemanningen til det, opplyser direktør for Etat for helsetjenester Brita Øygard.

Det har også gått bra med hjemmesykepleien under sykkel-VM.

- God planlegging og positiv innstilling blant ansatte har bidratt til det, roser direktør for Etat for hjemmebaserte tjenester Hilde Lisbet Heggelien.

Samvirke for trygg by

En nyvinning i VM var Samvirkesenteret. 124 personer fra 31 samfunnsaktører, som nødetater, arrangøren, kommunene, frivillige, telenett, strøm med mer, samarbeidet i en loggføringssentral under VM. Ved å sitte i samme rom, sikret man en god og effektiv kommunikasjon mellom alle aktørene. Hendelsene ble kategorisert i forskjellige typer, som sykling i tunnel, trengsel og vannlekkasje.

- Vi hadde totalt åtte savnede personer, seks av disse barn. Alle ble funnet etter 2-3 minutter, forteller Snorre Halvorsen, leder for Samvirkesenteret. Han betegner Samvirkesenteret som en stor suksess.

- Erfaringen vi gjorde var at det som i det daglige tar dager å løse, løste vi på minutter. Jeg ydmyk overfor kompetansen og veldig imponert av innsatsen til alle som deltok. Det er med stolthet jeg kan si at det vi gjennomførte i samvirkesenteret fungerte som planlagt, sier Halvorsen.

Trafikken gikk bra

Stengte veier langs løypene førte til lite kaos i trafikken. Mange fulgte oppfordringen om å reise kollektivt, gå eller sykle.

- Vi har informert godt og bredt, det virker som det har fungert, sier samferdselskoordinator Arild Olsen Vang. Unntaket var torsdagen midt i VM, da det var konkurransefri dag.

- Da ble det litt kaos, men vi samarbeidet tett med Statens vegvesen, spesielt Vegtrafikksentralen, og ikke minst politiet, og kunne ta grep raskt, sier Vang.

Selv om mange måtte flytte bilene sine, ble kun 15 biler tauet, hvorav fire av dem var uregistrerte og fire utenlandsregistrerte.

SE VIDEO FRA KOMMUNALE HØYDEPUNKT UNDER VM (ARTIKKELEN FORTSETTER UNDER):

- Oppfylte visjonen bak VM-søknaden

Visjonen da Bergen søkte om å arrangere sykkel-VM, var å skape et spektakulært, populært og inspirerende mesterskap. Mesterskapet skulle løfte sykkelsporten i Norge og styrke frivilligheten slik at Norge senere kan påta seg store sykkelarrangementer.

For Bergen skulle VM også ha en helsefremmende dimensjon. Styrket sykkelsatsing i byutvikling skal bidra til redusert luftforurensing og bedre folkehelse, også gjennom at flere bruker sykkel som fremkomstmiddel.

Ambisjonen var videre å promotere norsk olje- og gassnæring, maritime miljøer og virksomheter, reiselivsnæringen og norsk kultur.

- Etter min mening viste sykkel-VM at visjoner absolutt kan bli til virkelighet. Både bymann og stril bidro til at dette ble en folkefest av dimensjoner. Mange oppdaget også sykkelen som framkomstmiddel og erfarte at det å sykle fungerer fint i vår region, sier kommunaldirektør for idrett Trine Samuelsberg.

- Jeg tror ingen av de som fulgte TV-sendingen rundt om i Europa kunne unngå å kjenne begeistring over det de så. En bedre promotering av regionen er vanskelig å forestille seg. Når vi samtidig døpte om hele Landåslien til Salmon Hill, tenker jeg at det maritime absolutt fikk sin andel av oppmerksomhet, tilføyer hun.

Publikumssuksess

Arrangøren Bergen 2017 har beregnet at det var rundt 700.000 tilskuere langs løypen i løpet av hele arrangementet. Dette er 200.00 mer enn man hadde forventet i forkant.

Mennenes fellesstart den siste søndagen samlet så mye som 300.000 tilskuere. Den daglige underholdningen fra scenen på Torgallmenningen var populær gjennom mesterskapet, og øvrige kultur- og aktivitetstilbud var godt besøkt.

Byrådsleder Harald Schjelderup vil i høst samle til en evalueringskonferanse, der alle aktører i gjennomføringen og nært berørte parter blir involvert.

- Det er viktig at vi lærer av de erfaringene vi har gjort oss under VM, på godt og vondt, og tar det med oss når bergensregionen skal planlegge større arrangementer fremover, sier Schjelderup.

NYVINNING: Samvirkesenteret sørget for å ha alle involverte aktører i samme rom. Her fra Jonas Gahr Støre sitt besøk under VM.
NYVINNING: Samvirkesenteret sørget for å ha alle involverte aktører i samme rom. Her fra Jonas Gahr Støre sitt besøk under VM.
Ann-Kristin Loodtz
SPEKTAKULÆRT OG POPULÆRT: Rittet mot Fløyen, underholdning på Torgallmenningen og fellesstarten siste søndagen samlet horder av skuelystne.
SPEKTAKULÆRT OG POPULÆRT: Rittet mot Fløyen, underholdning på Torgallmenningen og fellesstarten siste søndagen samlet horder av skuelystne.
Cornelius Poppe / Scanpix
POPULÆRT: Svært mange fikk med seg underholdningen fra Torgallmenningen på kveldene.
POPULÆRT: Svært mange fikk med seg underholdningen fra Torgallmenningen på kveldene.
Ann Kristin Loodtz
ENGASJERT: Byens sykehjem skapte VM-stemning lokalt og langs løypene. Her fra selve sykehjemsrittet der flere beboere deltok.
ENGASJERT: Byens sykehjem skapte VM-stemning lokalt og langs løypene. Her fra selve sykehjemsrittet der flere beboere deltok.
Ann-Kristin Loodtz

 

Flere artikler