Sykkel-VM
Bilde: Eivind Senneset/Bergen kommune

Ringvirkninger etter sykkel-VM

Konsulentselskapet Menon Economics har utført en ringvirkningsanalyse for sykkel-VM. Rapporten ser på effektene av turistenes forbruk og andre ringvirkninger for Bergensregionen.

Analysen er utført på oppdrag fra Bergen kommune og med tilskudd fra Hordaland fylkeskommune. Menon Economics sitt mandat har vært å belyse direkte virkninger og ringvirkninger av sykkel-VM. Fokus har vært på tilreisende som kom under sykkel-VM og handelsstanden.

Rapporten konkluderer med at:

  • Den største effekten av sykkel-VM er konsumentnytten som følger av arrangementet. Publikumstallet var på 700.000 tilskuere summert over rittene. I tillegg anslås det en rekkevidde på 520 millioner TV-seere. Eksponeringen forventes å gi ringvirkninger for reiselivet i Bergensregionen.
  • Rapporten trekker også frem helsegevinsten ved at flere har blitt motivert til å sykle.
  • Analysen trekker frem finanseringen av arrangementet som en negativ ringvirkning.
  • Sykkel-VM resulterte i at Bergensregionen hadde rundt 40.000 gjestedøgn utover det normale i september, og reiselivskonsumet i Bergensregionen økte med rundt 73 millioner kroner.
  • Handelsstanden i Bergen sentrum opplevde mindre gjennomfart og interesse under sykkel-VM, og opplyser om tap på om lag halvparten av omsetningen, som tilsvarer rundt 30 millioner kroner. Bergen Storsenter og Sartor Storsenter opplevde derimot en omsetningsøkning på rundt 20 millioner. Rapporten sier det er grunn til å tro at de negative effektene på handelsstanden under sykkel-VM dempes av at kunder har forskjøvet innkjøpene i tid, med andre ord at kundenes totalforbruk ikke er blitt redusert.
  • Sykkel-VM har gitt Bergen en økt arrangementskompetanse. Gjennom Samvirkesenteret har også den regionale beredskapskompetansen blitt styrket.

Byrådet vil oppsummere evalueringer og analyser av sykkel-VM i en egen sak til bystyret.

 

Vedlegg