Gå tilbake til:
Du er her:

Sykkel-VM 2017: Samvirkeprosjektet

Bergen kommune koordinerte samvirkeprosjektet for Sykkel-VM 2017. Samarbeidet førte til gode resultater og viktige erfaringer.

Sykkel-VM var det største arrangementet i bergensregionen noensinne og stilte store krav til planlegging og gjennomføring.

En rekke aktører samarbeidet om samfunnssikkerhet og beredskap, med tydelige resultater: Det ble ikke registrert alvorlige skader på mennesker, miljø eller tap av store materielle verdier under sykkel-VM. Samfunnskritiske tjenester og tilbud til befolkningen ble opprettholdt.

Organisering av prosjektet

Bergen kommune startet arbeidet i 2015 med beredskapssjef Ivar Konrad Lunde som prosjektleder. I løpet av 2016 ble det ansatt egne koordinatorer for fire delprosjekt: Samfunnssikkerhet, driftskontinuitet, samferdsel og informasjon.

Samvirkesenteret

Prosjektet inkluderte etablering og drift av et eget samvirkesenter under sykkel-VM, med deltakelse fra 31 ulike offentlige, private, frivillige og ideelle beredskapsaktører. Enda flere var involvert i planlegging og øvrig samarbeid.

Se film om Samvirkesenteret

Samfunnssikkerhetsprisen

Bergen kommune ble i februar 2018 tildelt samfunnssikkerhetsprisen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, for initiativ til, etablering og drift av samvirkesenteret under sykkel-VM. Dette var første gang samfunnssikkerhetsprisen ble delt ut til forebyggende tiltak.

Evaluering og følgeforskning

Prosjektet har utarbeidet en omfattende evalueringsrapport, inkludert egne delrapporter for henholdsvis samfunnssikkerhet, samferdsel, driftskontinuitet og informasjon.

Høgskolen på Vestlandet fulgte samvirkeprosjektet og har publisert rapporten "Nytteverdien av et samvirkesenter: Vurdering av samvirke før og under Sykkel-VM 2017 i Bergen".

Arven etter sykkel-VM

Bergensregionen sikret seg gjennom sykkel-VM viktig erfaring og kompetanse om store arrangementer. Kompetansen er blant annet videreført internasjonalt, i samarbeid med Standard Norge, i arbeid med å få på plass en egen ISO-standard for store arrangementer i bysamfunn.

Erfaringene fra sykkel-VM er også videreført i prosjektet Samfunnssikkerhetens hus, som inkluderer etableringen av en egen beredskapsklynge for videre innovasjon og samarbeid.

Sykkel-VM 2017: Samvirkeprosjektet bilde
 
Eivind Senneset/Bergen kommune

 

Vedlegg

 

 

Flere artikler