Gå tilbake til:
Du er her:

Søk om midler til næringsutvikling

Næringsseksjonen lyser ut midler til prosjekter som fremmer næringsutvikling i Bergen.

Søk støtte til idrettsarrangement

Idrettsorganisasjoner og -lag kan søke arrangementsstøtte. Sjekk kriteriene og les mer her.

Søk tilskudd til internasjonal kunst- og kulturutveksling

Tilskuddet Rask respons går til prosjekter internasjonalt som er oppstått på kort varsel og trenger rask behandling.

Tilskudd til arrangement - profesjonelt og bydekkende

Tilskuddets formål er å sikre publikum i Bergen et bredt kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet.

Søk tilskudd til skogfond

Som skogeier har du plikt til å avsette midler til et skogfond. Tilskudd utbetales når investering er godkjent for bruk av skogfond.

Søk tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Tilskudd kan gis til blant annet skogkultur, veibygging, miljøtiltak i skog og aktivitetsfremmende tiltak i skogbruket.

Søk tilskudd til drenering av jordbruksjord

Bergen kommune har 38.000 kroner til fordeling til grøftetiltak.

Oversikt alle tilskudd

Oversikten viser alle kommunens faste tilskuddsordninger. Aktuelle frister løftes her på forsiden.

Tilskuddsportalen

I tilskuddsportalen kan du søke aktuelle tilskudd.