Gå tilbake til:
Du er her:

Søk tilskudd til integreringsarbeid

Nå er det mulig å søke om tilskudd til frivillig interkulturelt arbeid og innvandrerorganisasjoner i Bergen kommune. Søknadsfristen er 12. mars 2018.

Søk tilskudd til eldreformål og helse

Nå kan du søke tilskudd til eldreformål, og andre tiltak innenfor helse- og omsorgssektoren. Søknadsfristen er 15. mars.

Søk om midler til ettermiddagsaktiviteter ved skolen

Nå kan Barne- og ungdomsorganisasjoner, FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg) og andre frivillige organisasjoner søke om midler til aktiviteter på ettermiddagstid ved de kommunale grunnskolene i Bergen.

Spillemidler til lokale kulturbygg

1. mars er det frist for å søke om spillemidler til lokale kulturbygg via Bergen kommune.

Søk om midler til næringsutvikling

Næringsseksjonen lyser ut midler til prosjekter som fremmer næringsutvikling i Bergen.

Søk tilskudd til nyskapende aktivitetstiltak

Har du et spennende aktivitetstiltak på gang? Eller ønsker å utvikle kvaliteten i eksisterende prosjekt? Nå kan du søke om tilskudd.

Søk støtte til idrettsarrangement

Idrettsorganisasjoner og -lag kan søke arrangementsstøtte. Sjekk kriteriene og les mer her.

Søk tilskudd til internasjonal kunst- og kulturutveksling

Tilskuddet Rask respons går til prosjekter internasjonalt som er oppstått på kort varsel og trenger rask behandling.

Tilskudd til arrangement - profesjonelt og bydekkende

Tilskuddets formål er å sikre publikum i Bergen et bredt kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet.

Søk tilskudd til skogfond

Som skogeier har du plikt til å avsette midler til et skogfond. Tilskudd utbetales når investering er godkjent for bruk av skogfond.

Søk tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Tilskudd kan gis til blant annet skogkultur, veibygging, miljøtiltak i skog og aktivitetsfremmende tiltak i skogbruket.

Søk tilskudd til drenering av jordbruksjord

Bergen kommune har 38.000 kroner til fordeling til grøftetiltak.

Oversikt alle tilskudd

Oversikten viser alle kommunens faste tilskuddsordninger. Aktuelle frister løftes her på forsiden.

Tilskuddsportalen

I tilskuddsportalen kan du søke aktuelle tilskudd.