Gå tilbake til:
Du er her:

Søk midler til ettermiddagsaktiviteter

Barne- og ungdomsorganisasjoner, FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg) og andre frivillige organisasjoner kan nå søke om midler til aktiviteter på ettermiddagstid ved de kommunale grunnskolene i Bergen

Søk tilskudd innen idrett

Nå kan du søke om til tilskudd til nye idrettstiltak og egenorganisert fysisk aktivitet og arrangementsstøtte for idrett 2019. Disse tilskuddsordningene har løpende søknadsfrist ut året.

Søk tilskudd til profesjonell kunst og kultur

Nå kan du søke tilskudd innen alle kunstarter. Søknadsfrist er 1. februar for en rekke ordninger.

Søk om penger til klima- og miljøtiltak

Potten er doblet i 2019. Søknadsfrist: 15. februar.

Søk spillemidler til lokale kulturbygg

20. mars er det frist for å søke om spillemidler til lokale kulturbygg via Bergen kommune.

Søk om midler til næringsutvikling

Næringsseksjonen lyser ut midler til prosjekter som fremmer næringsutvikling i Bergen.

Søk støtte til idrettsarrangement

Idrettsorganisasjoner og -lag kan søke arrangementsstøtte. Sjekk kriteriene og les mer her.

Søk tilskudd til internasjonal kunst- og kulturutveksling

Tilskuddet Rask respons går til prosjekter internasjonalt som er oppstått på kort varsel og trenger rask behandling.

Tilskudd til arrangement - profesjonelt og bydekkende

Tilskuddets formål er å sikre publikum i Bergen et bredt kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet.

Oversikt alle tilskudd

Oversikten viser alle kommunens faste tilskuddsordninger. Aktuelle frister løftes her på forsiden.

Tilskuddsportalen

I tilskuddsportalen kan du søke aktuelle tilskudd.