Gå tilbake til:
Du er her:

Total oversikt

Oversikten viser kommunens faste tilskuddsordninger. I tillegg gir kommunen sporadiske tilskudd som blir annonsert løpende.

OMRÅDE OG TILSKUDDSNAVN

SØKNADSFRIST

HELSE / SOSIAL

Helse- og omsorgstjenester, eldreformål

15. mars

Tilskudd tiltak innen rus, psykisk helse og sosialfeltet

14. juni

IDRETT / FRILUFTSLIV

Talentutviklingsmidler

15. april

Barne- og ungdomsmidler

30. april

Friluftsliv og fiskeforbedringstiltak

22. mai

Støtte til private anlegg

1. april

Spillemidler til idretts- og friluftsanlegg

1. oktober

Stipender og priser

15. oktober

Stimuleringsmidler til aktivitetstiltak (tidligere FIKS)

Fortløpende

Nye idrettstiltak og egenorganisert fysisk aktivitet

Fortløpende

Arrangementstøtte

Fortløpende

KULTUR / KULTURMINNE / KLIMA

Profesjonelle kunst- og kulturtiltak

1. februar

Internasjonal kunst- og kulturutveksling

1. mars

Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn

10. mars

Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner

10. mars

Kulturmidler: Administrasjonstilskudd til kultur- og fritidsorganisasjoner for barn og unge

20. mars

Kulturmidler: Aktivitetstilskudd til kultur- og fritidsorganisasjoner for barn og unge

20. mars

Barnekor, -korps og -orkester

20. mars

Voksenkor, -korps og -orkester

20. mars

Tilskudd til vedlikehold av ikke-kommunale kulturbygg

20. mars

Tilskudd til kultur- og fritidsaktiviteter for mennesker med utviklingshemming

20. mars

Tilskudd til barne- og ungdomskor, korps og orkester

20. mars

Opphold i kunstnerleilighet i Berlin

15. mai

Arbeids-, kultur- eller etableringsstipend

1. juni

Sentrumsplanen

1. juni

Tilskudd til klima- og miljøtiltak

1. februar

Tilskudd til lokal kulturaktivitet

Fortløpende

Husleierefusjon i Grieghallen

1. mai
1. november

Rask Respons – Internasjonal kunst- og kulturutveksling

Fortløpende

Tilskudd til arrangement, profesjonelt og bydekkende

Fortløpende

Tilskudd til vrakpant av eldre ildsteder

Annonseres

Gjesteopphold for kunstnere i Vilnius

Annonseres

LANDBRUK

Regionalt miljøtilskudd

20. august

Produksjonstilskudd i jordbruket

20. august
20. januar

Økologisk landbruk – direkte tilskudd

20. august
20. januar

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Fortløpende

Skogfond

Fortløpende

Drenering av jordbruksjord

Fortløpende til 1. september

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Annonseres

SKOLE / NÆRMILJØ

Nærmiljøpakke - midler til ettermiddagsaktiviteter

1. april

I tillegg gir kommunen en del sporadiske tilskudd som blir annonsert løpende.