Gå tilbake til:
Du er her:

Oversikt alle tilskudd

Oversikten viser kommunens faste tilskuddsordninger. I tillegg gir kommunen sporadiske tilskudd som blir annonsert løpende.

OMRÅDE OG TILSKUDDSNAVN

SØKNADSFRIST

HELSE / SOSIAL

Helse- og omsorgstjenester, eldreformål

15. mars

Tilskudd tiltak innen rus, psykisk helse og sosialfeltet

21. mai

IDRETT / FRILUFTSLIV

Talentutviklingsmidler

15. april

Barne- og ungdomsmidler

30. april

Støtte til private anlegg

1. april

Friluftsliv og fiskeforbedringstiltak

3. april

Tilskudd til viltformål og biologisk mangfold

3. april

Spillemidler til idretts- og friluftsanlegg

1. oktober

Stipender og priser

15. oktober

Nye idrettstiltak og egenorganisert fysisk aktivitet

Fortløpende

Arrangementstøtte

Fortløpende

KULTUR / KULTURMINNE / KLIMA

Profesjonelle kunst- og kulturtiltak

1. februar

Internasjonal kunst- og kulturutveksling

1. mars

Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn

12. mars

Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner

12. mars

Administrasjonstilskudd til kultur- og fritidsorganisasjoner for barn og unge

20. mars

Aktivitetstilskudd til kultur- og fritidsorganisasjoner for barn og unge

20. mars

Barnekor, -korps og -orkester

20. mars

Voksenkor, -korps og -orkester

20. mars

Tilskudd til vedlikehold av ikke-kommunale kulturbygg

20. mars

Museumsutviklingsprosjekter

1. april

Museer, historie og kystkultur - profesjonell og amatør

1. april

Opphold i kunstnerleilighet i Berlin

15. mai

Arbeids-, kultur- eller etableringsstipend

1. juni

Sentrumsplanen

20. mars

Tilskudd til klima- og miljøtiltak

15. oktober

Tilskudd til lokal kulturaktivitet

Fortløpende

Husleierefusjon i Grieghallen

1. mai
1. november

Rask Respons – Internasjonal kunst- og kulturutveksling

Fortløpende

Tilskudd til arrangement, profesjonelt og bydekkende

Fortløpende

Tilskudd til vrakpant av eldre ildsteder

Annonseres

LANDBRUK

Regionalt miljøtilskudd

20. august

Produksjonstilskudd i jordbruket

20. august
20. januar

Økologisk landbruk – direkte tilskudd

20. august
20. januar

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Fortløpende

Skogfond

Fortløpende

Drenering av jordbruksjord

Fortløpende til 1. september

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Annonseres

SKOLE / NÆRMILJØ

Nærmiljøpakke - midler til ettermiddagsaktiviteter

1. april

I tillegg gir kommunen en del sporadiske tilskudd som blir annonsert løpende.