Gå tilbake til:
Du er her:

Søk støtte til barne- og ungdomstiltak

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser ut tilskuddsmidler til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2018.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekår for barn og unge ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser. Det presiseres i regelverket at tilskudd fra ordningen skal gå til å videreutvikle eller etablere åpne møteplasser da tilskuddsordningen er ment å stimulere til etablering og utvikling, snarere enn å gi driftstilskudd.

Søknadskriterier

Offentlige og private instanser, bydeler og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Det kan ikke søkes om mindre enn kr 400 000 pr. tilskuddsår og ikke mer enn kr 800 000 pr. tilskuddsår. Det kan søkes og innvilges midler for inntil tre år. Søknaden skal oppgi budsjett for hele prosjektperioden og konkret plan for videreføring etter prosjektperiodens slutt. Det stille krav om minimum 20% egenandel for offentlige instanser og 5% egenandel for frivillig organisasjoner

Søknadsfrist 1. februar

Søknadsskjema og mer informasjon finner du på Bufdir sine nettsider. Søknad sendes innen søknadsfristen 1. februar 2018.