Gå tilbake til:
Du er her:

Trenger du penger til kulturaktivitet eller arrangement?

Nå er det tid for å søke om tilskudd til kunst- og kulturformål. Søknadsfristene finner du her.

Aktuelle tilskuddsordninger innen kulturfeltet

Tilskudd innen museer, kulturvern, samlinger og kulturbygg

 • Tilskudd til museer, historie og kystkultur – profesjonell og amatør. Søknadsfrist 3. april.
 • Tilskudd til museumsutviklingsprosjekter. Søknadsfrist 3. april.
 • Tilskudd til vedlikehold av ikke-kommunale kulturbygg. Søknadsfrist 20. mars.

Tilskudd innen amatørkultur og frivillighet

 • Tilskudd til lokal kulturaktivitet (oppstart, drift og prosjekt). Søknadsfrist: løpende, søk minimum 4 uker før arrangement/prosjektstart.
 • Tilskudd til byomfattende ungdomsprosjekt og festivaler. Løpende søknadsfrist.
 • Tilskudd til internasjonal utveksling for ungdom. Løpende søknadsfrist.
 • Administrasjonstilskudd til kultur- og fritidsorganisasjoner for barn og unge (gjelder hovedorganisasjonene). Søknadsfrist 20. mars.
 • Aktivitetstilskudd til kultur- og fritidsorganisasjoner for barn og unge (herunder buekorps). Søknadsfrist 20. mars.
 • Tilskudd til barnekor, korps og orkester (herunder instrumenttilskudd). Søknadsfrist 20. mars.
 • Tilskudd til drift av voksenkor, korps og orkester. Søknadsfrist 20. mars.
 • Åpne prosjektmidler – voksenkor, korps og orkester. Søknadsfrist 20. mars.
 • Tilskudd til kultur- og fritidsaktiviteter for mennesker med utviklingshemming. Søknadsfrist 20. mars.
 • Tilskudd til husleierefusjon i Grieghallen. Søknadsfrist 1. mai og 1. november.

Tilskudd innen profesjonell kunst og kultur

 • Tilskudd til arrangement, profesjonelle og bydekkende. Løpende søknadsfrist.
 • Internasjonal kunst- og kulturutveksling – Rask respons. Løpende søknadsfrist.

Les mer og søk elektronisk i Tilskuddsportalen: tilskudd.bergen.kommune.no

Trenger du veiledning? Kontakt Fagavdeling for kunst og kulturutvikling på telefon 55 56 57 81 eller e-post kultur@bergen.kommune.no