Gå tilbake til:
Du er her:

Sprøyterom - et tilbud til rusavhengige

Sprøyterommet finner du på MO-senteret Strax-huset på Gyldenpris og er et tilbud til personer over 18 år som bruker heroin på en risikofylt og skadelig måte.

Plan for rusfeltet 2018-2022

Samarbeid, mestring og verdighet - plan for rusfeltet 2018-2022 bygger opp under den politiske platform om at alle skal leve gode liv, uavhengig av bakgrunn og livssituasjon.

Geir Atle og gjengen rydder ved Strax-huset

Til stor glede for omgivelsene sørger rusavhengige for at undergangen ved Strax-huset ryddes tre ganger i uken.

Delte erfaringer om situasjonen ved Strax-huset

Alle som er involvert i arbeidet med å håndtere situasjonen rundt Strax-huset har vært samlet til et erfaringsseminar. Deriblant hele vektergruppen som har tilsyn med området.

Smakebit på Nestten-festivalen 2017

25. august braker det løs med Nesten-festival utenfor MO-senteret på Nesttun. Gled dere - dette blir bra!