Gå tilbake til:
Du er her:

Sprøyterom - et tilbud til rusavhengige

Sprøyterommet finner du på MO-senteret Strax-huset på Gyldenpris og er et tilbud til personer over 18 år som bruker heroin på en risikofylt og skadelig måte.

Frank valgte aktivitet fremfor rus

Etter mange år med rus og rusrelatert kriminalitet ble Frank med i Arna Aktiv. Nå fyller han dagene med trening, turer og arbeid i stedet for rus. Se filmen hvor han forteller om sin reise.

Rusomsorg: Setter mat på dagsorden

Forrige uke var det avspark for temauke med sjømat på MO-senteret Nesttun. MO-senteret har satt ernæring på dagsorden.

Geir Atle og gjengen rydder ved Strax-huset

Til stor glede for omgivelsene sørger rusavhengige for at undergangen ved Strax-huset ryddes tre ganger i uken.

Plan for rusfeltet 2018-2022

Samarbeid, mestring og verdighet - plan for rusfeltet 2018-2022 bygger opp under den politiske platform om at alle skal leve gode liv, uavhengig av bakgrunn og livssituasjon.