Gå tilbake til:
Du er her:

Rusbehandling

Ønsker du hjelp/behandling?

Hvis du ønsker hjelp til å komme deg ut av ditt rusmisbruk, kan du bli henvist til tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Rehabilitering av rusmiddelavhengige

Rehabilitering av rusmiddelavhengige er en kommunal oppgave, mens den legemiddelassisterte delen drives av spesialisthelsetjenesten.