Gå tilbake til:
Du er her:

Prosjektet "Veien videre" er avsluttet

Prosjektet "Veien videre" med bistand til de som skrives ut fra rusbehandling er avsluttet. Her kan du lese sluttrapporten.

Samarbeidprosjekt
"Veien Videre" var et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune og Helse Bergen ved Avdeling for Rusmedisin. Prosjektteamet besto av to sosionomer og to psykologer.

Kartlegging
Prosjektet har kartlagt livssituasjonen til brukerne når de skrives ut fra rusbehandling, for å avdekket hvilke behov brukerne har i denne fasen.

Vedlagt følger sluttrapporten fra prosjektet