Gå tilbake til:
Du er her:

Fribi = Fritid med bistand

Fritid med Bistand er et byomfattende tilbud til personer i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), der deltagerne får hjelp til å finne en egnet aktivitet og en meningsfylt fritid.

Fribi er et byomfattende tiltak, med satsing på rehabilitering (R'en i LAR)

LAR (Legemiddelassistert rehabilitering) forvaltes av Helse Bergen, avdeling for rusmedisin. Helse Bergen har ansvaret for medisinutdelingen i LAR.

For å komme inn i tiltaket Fribi, må en ha et vedtak fra NAV.

Følg FRIBI på Facebook !

Kontakt med Fribi:

  • Meriam: 409 20 406
  • Anja: 945 25 605
  • Mia: 408 04 919
  • Heidi: 408 17 861

Aktiviteten tilpasses hver enkelt
Det er deltagernes egne ønsker og drømmer som er utgangspunktet for fritid med bistand. Medbestemmelse, individuell tilpasning og det å finne en stabil aktivitet som foregår i et sosialt miljø er viktig.

Meriam Lerøy (teamkoordinator), Anja Marøy Sandstad Vik (teamkoordinator), Mia Iden Hellesen (fritidskoordinator), Heidi Nielsen (fritidskoordinator) og Karina Nummedal Shandiz (fritidskoordinator) er ansatte ved Fribi. I dag tilbyr de tilrettelagt aktivitetstilbud for pasienter i LAR-sentrene i Fyllingsdalen, Bergenhus og Laksevåg. I tillegg tilbyr de CrossFit for deltakere som ønsker det, individuell oppfølging samt trenings- og støttekontakt.

Ønske om forandring i livet
Tilbudet er for alle personer i LAR behandling og andre med rusmiddelavhengighet og som ønsker rehabilitering, fritidsaktiviteter og trening. Det å endre miljø er ofte det vanskeligste for mange med rusavhengighet, samtidig er det også det viktigste hvis en ønsker endring i livet. Det er ikke alltid lett å vite hva man vil, derfor er veiledning og bistand fra profesjonelle viktig i en startfase.

Tar tiden til hjelp
Meriam, Anja, Heidi, Karina og Mia understreket at det å bruke god tid på å finne den riktige aktiviteten, har stor betydning. Det kan gjerne starte med uforpliktende deltagelse i aktivitet på et LAR-senter. Gjennom denne kontakten kan en sammen finne ut om deltageren ønsker å prøve ut nye aktiviteter, enten i et av gruppetilbudene eller gjennom individuell oppfølging. FmB kjenner også til mange andre aktuelle ettervernstilbud som deltagerne kan ha nytte av, og bistår gjerne med informasjon og hjelper deltagerne med å komme i kontakt med disse ulike tilbudene.

Henvises fra NAV
Foruten de deltagerne Fribi møter i LAR-sentrene har de ulike NAV kontorene i Bergen kommune anledning til å henvise deltagere til Fribi. Fribi vil da ta initiativ til et uforpliktende informasjonsmøte der deltagernes behov, ønsker og drømmer kartlegges nærmere.

Hva som skjer derfra og i fremtiden er åpent. Det som er sikkert er at deltageren vil møte entusiasme, engasjement og et mangfold av muligheter.