Gå tilbake til:
Du er her:
Kickoff i prosjektet Tryggere musikkscener
KICKOFF: I august 2021 var deltakere fra byens musikkscener samlet til kickoff for prosjektet i Bergen kunsthall.
Bilde: Katarina Lunde

Kurs og arrangementer

Planlagte aktiviteter i 2022:

  • Møter i arbeidsgruppen
  • Kursrekke for ansatte og ledere ved musikkscenene
  • Konserter og arrangement
  • Presentasjoner på nasjonale og internasjonale nettverkssamlinger

Gjennomført 2021:

26.05.2021: Orienteringsmøte om prosjektet for musikkscenene på Østre

17.08.2021: Prosjektkickoff på Landmark, Bergen kunsthall

29.09.2021: Første møte i arbeidsgruppen. Tema: “ETOS”

04.11.2021: Andre møte i arbeidsgruppen. Tema: “Utfordringene”

08.12.2021: Tredje møte i arbeidsgruppen. Tema: "Utfordringene del 2 + veien videre